Series van OPEN Rotterdam/
Hoekse Lijn

Het duurde twee jaar langer dan gepland en was 175 miljoen euro duurder dan aanvankelijk begroot. De verbouwing van de Hoekse Lijn verdient geen schoonheidsprijs. Vier maanden na de officiële opening van de nieuwe metroverbinding naar Hoek van Holland onderzoeken we waar het precies mis ging in een nieuwe serie in samenwerking met Vers Beton, SCHIE, WOS en Spit. In de laatste aflevering zetten we de twijfels over de gelijkvloerse spoorovergang aan de Strandweg op een rij.

Deel 1 – de metrolijn die miljoenen meer kostte

Uit interne stukken van de RET die in handen kwamen van onderzoekscollectief Spit, blijkt dat al eerder is gewaarschuwd voor veel van de problemen die zich later voor hebben gedaan. De aanleg van de Hoekse Lijn heeft nu in totaal bijna 500 miljoen euro gekost. De vraag is nu of dat geld niet beter aan iets anders besteed had kunnen worden.

Deel 2 – De metrolijn die twee jaar langer op zich liet wachten

De ombouw van de Hoekse Lijn heeft in totaal 2,5 jaar geduurd, terwijl het in vijf maanden af had moeten zijn. Uit een kritisch rapport komt later naar voren dat Pex Langenberg, die toen verantwoordelijk wethouder was voor het project, al maanden voor de start van de ombouw van meerdere kanten te horen kreeg dat het niet goed liep met de nieuwe metroverbinding. Pas halverwege de ombouw besloot hij in te grijpen. Maar toen was het al te laat. Met grote vertraging en een enorme kostenoverschrijding tot gevolg.

Deel 3 – Hoe zijn de kosten van de ombouw opgebouwd?

Ook komen critici van de MRDH aan het woord. Michel Rogier, voormalig Haags raadslid vindt de bestuurslaag niet democratisch genoeg en stelt dat de meerkosten voor het ombouwproject indirect ook terecht zijn gekomen op het bordje van gemeenten die niets met de lijn te maken hebben. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag stel in een verklaring dat er volgens heb geen bezuiniging of herprioritering heeft plaatsgevonden om de aanvullende kosten voor de Hoekse Lijn te dekken.

Deel 4 – Twijfel over de spoorwegovergang aan de Strandweg

De Hoekse Lijn wordt doorgetrokken tot aan Hoek van Holland Strand. En daarbij is een spoorwegovergang aan de strandweg nodig. Tot grote zorg van de omwonenden en de gebiedscommissie, want het plan hiervoor is een gelijkvloerse overgang. Volgens hen zou zo een spoorovergang onveilig zijn tijdens piekmomenten. Op een drukke stranddag komen er namelijk tussen de dertig- en de zestigduizend mensen naar het strand, waarbij de overgang kan leiden tot een onveilige situatie en opstoppingen: de overgang gaat namelijk zestien keer per uur dicht.

SP-Tweede Kamerlid stelt Kamervragen over hogere kosten Hoekse Lijn

Tweede Kamerlid Cem Laçin van de SP heeft Kamervragen gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) over de ombouw van de Hoekse Lijn naar metroverbinding. Aanleiding voor die vragen is de reconstructie van onderzoekscollectief Spit in opdracht van de WOS, Schie, Open Rotterdam en Vers Beton.

Deel 1 – de metrolijn die miljoenen meer kostte…

Deel 2 – De metrolijn die twee jaar langer op z…

Deel 3 – Hoe zijn de kosten van de ombouw opgeb…

Deel 4 – Twijfel over de spoorwegovergang aan d…

SP-Tweede Kamerlid stelt Kamervragen over hoger…