Hoogleraar Jan Rotmans over de Klimaattop

Wat Jan Rotmans verwacht van de Nationale Klimaattop die woensdag in Rotterdam plaatsvindt? Niet zoveel. De hoogleraar duurzaamheid van de Erasmus Universiteit noemt de bijeenkomst “een ritueel”. Op de lijst van deelnemers ziet hij vooral “kalkoenen aan wie wordt gevraagd om zichzelf op het kerstmenu te zetten.”

Foto: Rob Niemantsverdriet