Humanitas: “Elkaar beter informeren over ‘verspilde’ vaccins”

Humanitas laat weten geen vaccins ‘weg te gooien’. De NOS meldt vandaag dat een deel van de coronavaccins in verpleeghuizen soms wordt weggegooid. Verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg zijn momenteel bezig met het vaccineren van hun bewoners, maar volgens sommige naasten van bewoners worden niet alle vaccins gebruikt.

Dat merkte Rotterdammer Kees Nobel op toen hij zijn broer in verpleeghuis De Leeuwenhoek bezocht. Op Facebook laat hij weten zich meteen gemeld te hebben toen hij hoorde dat er vaccins ‘over’ waren. “Maar als mantelzorger kon ik geen vaccin krijgen. Alleen bewoners, medewerkers en vrijwilligers.” De locatiemanager van de instelling zou Nobel verteld hebben dat er dus niks anders opzat de overgebleven vaccins weg te gooien.
Humanitas, de stichting waar zorgcomplex De Leeuwenhoek onder valt, laat bij monde van woordvoerder Carla Boeren weten dat in tegenstelling tot het bericht van de locatiemanager de stichting niet doet aan verspilling. “Tijdens het vaccineren is er zorgvuldig en deskundig met de vaccins omgegaan, zodat er meer vaccins uit een flesje gehaald konden worden dan volgens het formeel geleverde aantal verwacht werd.” De extra vaccins zijn volgens de stichting gebruikt voor medewerkers die al een oproep hadden. “Niet iedereen komt er voor in aanmerking. Vaccineren is een medische handeling en voorafgaande aan het vaccineren moet geïnventariseerd worden of er sprake is van contra-indicaties of een voorzorgsmaatregel. De uitvoerend medewerker die de prik zet, moet dan bovendien de medewerker kennen. Daarnaast hebben wij ook rekening gehouden wie het meeste met de kwetsbare groep in aanraking komt.”

5 procent in de prullenbak
Het RIVM verwacht dat ondanks alle planning een deel van de vaccins verloren gaat. Normaal gesproken zo’n 10 procent, maar met het coronavaccin wordt gemikt op zo’n 5 procent verspilling, dat laat het RIVM weten aan de NOS.

Volgens Boeren is er dus geen sprake van weggegooide vaccins. Het RIVM laat de NOS weten dat vaccins die over zijn, meteen gemeld kunnen worden, zodat ze elders kunnen worden gebruikt. “Daar zijn onze medewerkers ook van op de hoogte”, aldus Boeren. Hoe het dan kan dat een locatiemedewerker iets anders zegt tegen Kees Nobel weet de woordvoerder niet precies. “Daar hadden we elkaar beter over kunnen informeren.”