Huurcontract Huis van de Wijk Oleander in Bloemhof verlengd tot juni 2019

De gebruikers van het Huis van de Wijk Oleander in Bloemhof hebben medio oktober te horen gekregen dat het huurcontract is verlengd tot juni 2019. Het huurcontract van het pand liep aanvankelijk tot december 2018.

Hierdoor is er nog een half jaar om met de gebruikers te kijken waar behoefte aan is en of Oleander nog een Huis van de Wijk moet blijven. Anton van den Beukel, Projectleider Humanitas, zegt dat er nog niets vaststaat over een eventuele sluiting en er eerst samen met de gebruikers gekeken wordt naar wat zij willen met het Huis van de Wijk.

Vrijwilligers van Oleander vinden het triest dat het zover is gekomen, maar zijn bang dat een sluiting onvermijdelijk is. De afgelopen jaren zijn meer buurthuizen gesloten, ondanks de strijd die bewoners hebben gevoerd voor het behoud van de huizen. ‘t Ravennest in Hillesluis is een voorbeeld hiervan. Dit Huis van de Wijk sluit per 20 december 2018 definitief.

Anton van den Beukel zegt ook dat het pand van Oleander niet geschikt is als buurthuis en bestaat nu voornamelijk uit kantoorruimtes. “Er zijn vier andere locaties dicht in de buurt van Oleander waar heel veel gebeurt.” Dit zou betekenen dat de huidige activiteiten worden verdeeld over de betreffende en andere locaties.

Volgens Aart van Zevenbergen, gemeenteraadslid SP Rotterdam, werkt het niet om de activiteiten en gebruikers te verdelen over verschillende locaties. “Dit hebben we bij De Brink gezien.” Van Zevenbergen zegt dat Huis van de Wijk Oleander een begrip is en wil vooral mensen oproepen om in actie komen en te zorgen dat een sluiting wordt voorkomen. Hij heeft hier pas nog schriftelijke vragen gesteld aan de betreffende wethouder.

Volgende week buigt de wijkraad zich hierover. Humanitas gaat ondertussen in gesprek met de gebruikers. “We willen samen met de gemeenschap kijken wat we met gemeenschapsgeld gaan doen”, aldus van den Beukel.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat