In Rotterdam wonen de meeste bijstandskinderen van Nederland: ‘We zijn geen rijke stad’

In In 2019 zaten 1 op de 5 kinderen in Rotterdam in de bijstand.

15.480 kinderen in Rotterdam groeien op in een gezin dat leeft op bijstandsniveau. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het aantal bijstandskinderen is in vergelijking met 2021 wel afgenomen (toen waren het er 17.170), maar het is nog altijd het hoogste aantal van heel Nederland.

De verschillen tussen het aantal bijstandskinderen in Rotterdam in vergelijking met de rest van Nederland zijn groot. Alleen Amsterdam, met 15.470 bijstandskinderen, komt in de buurt van de hoge aantallen in Rotterdam.

Eerder dit jaar bleek al dat Rotterdam de armste stad van Nederland was. Ruim negentigduizend Rotterdammers leefden volgens onderzoek van Warm Rotterdam in maart onder de armoedegrens. “Als je kijkt naar de financiële draagkracht en de bevolkingssamenstelling van Rotterdam; we zijn geen rijke stad”, concludeert Annemarieke van Egeraat, directeur van Warm Rotterdam.

Daarnaast maken ook heel veel mensen geen gebruik van financiële hulpregelingen. “40 procent van de Rotterdammers in de bijstand maken hier geen gebruik van. Er zijn heel veel regelingen en het is een heel versnipperd veld. Je moet toch echt bureaucratisch competent zijn en alles heel erg snappen om er gebruik van te maken”, legt Van Egeraat uit. “Het is voor heel veel mensen best ingewikkeld.”

Een ander probleem dat Van Egeraat aankaart is de afstandelijke overheid. “Voor Rotterdam wordt het van het de komende jaren de opgave om de mensen die hulp nodig te hebben te bereiken en te helpen.”

Afname
Tussen 2009 en 2016 nam het aantal bijstandskinderen met ruim 45 duizend toe. Het CBS wijdt deze stijging vooral aan de economische crisis die ontstond in 2007. Ook kwamen er veel gezinnen en kinderen terecht in de bijstand als gevolg van de vluchtelingencrisis. Maar sinds 2017 neemt het aantal bijstandskinderen gestaagd af, ook in Rotterdam. In 2018 ging het nog om 19.000 kinderen. In vijf jaar is het aantal met ruim 4000 kinderen afgenomen.

Getrouwen en samenwonende stellen in de bijstand krijgen op dit moment 1651 euro netto per maand, alleenstaanden krijgen 1155 euro.