Jongeren delen paaseitjes uit bij Zuidplein

Netwerk Nieuw Rotterdam deelde paaseitjes uit op Zuidplein. De actieve jongeren willen in gesprek komen met leeftijdsgenoten om ze uit te nodigen voor de activiteiten van het netwerk, dat jongeren aanspoort om zich in te zetten als vrijwilliger in Rotterdam. “Er zijn genoeg eenzame mensen die dit nodig hebben”, vertelt Yvonne Hogenboom, vrijwilliger bij Netwerk Nieuw Rotterdam. 

Jongeren zijn de laatste maanden vaak in het nieuws als groep die veel te lijden heeft van de coronacrisis. Het maandenlange online onderwijs en een gebrek aan sociale ontmoetingen maken het leven zwaar. Netwerk Nieuw Rotterdam probeert jongeren juist in deze tijd iets positiefs te bieden. “Ik doe mee aan een traject waarbij ik mezelf ontwikkel en mezelf leer kennen”, zegt Yvonne. 

De Paasactie is bedacht en opgezet door een aantal jongeren onder leiding van medewerker Emily Stam. In duo’s hebben de jongeren rond Zuidplein, leeftijdsgenoten een zakje paaseitjes meegegeven met een positieve boodschap. “Veel jongeren voelen zich niet gehoord of gezien. Wij proberen hen te laten zien dat het goed is om je in te zetten voor de maatschappij”, aldus Emily.