Kijk hier vijf Rotterdamse verhalen over de Tweede Wereldoorlog en Bevrijdingsdag

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Rotterdam veel tragische gebeurtenissen gekend. Op 4 en 5 mei herdenken Rotterdammers deze gebeurtenissen en vieren we de vrijheid. OPEN blikt in dit artikel terug op vijf van de bijzondere items die hierover zijn gemaakt.

Ongewild fout in de oorlog
In deze korte documentaire vertelt Petra Smulders het verhaal van Jan Hendriksen. Het is vaak een schemerig gebied: goed of fout in de oorlog. Veel verhalen zijn niet zwart-wit. Zo ook het oorlogsverleden van Jan. Zelfs zijn eigen vrouw en kinderen wisten van niets. Pas laat in zijn leven verbreekt Jan zijn stilzwijgen.

De Orgelzolders in de Breepleinkerk
Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid een groot geheim: op de twee zolders boven het orgel waren drie Joodse echtparen ondergedoken. Wat aanvankelijk bedoeld was als een tijdelijk onderkomen voor zes weken, duurde uiteindelijk drie jaar. Dit Rotterdamse verhaal gaat over de families Kool en De Zoete die ondergedoken hebben gezeten op deze Orgelzolders. Met behulp van Koster Jacobus de Mars konden de families onderduiken in de zolderkamer van de kerk.

Nooit meer over praten
Ruim twee jaar lang filmde Petra Smulders de bijna honderdjarige Teun van Halem. Scènes uit het dagelijks leven van de nog kwieke oude Rotterdammer, worden afgewisseld met interviews waarin hij terugkijkt op zijn leven. De rode draad in deze intieme documentaire is de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in het leven van Teun.

18-jarige Wijnand Pijpers komt in verzet
In deze korte film zie je het leven van de 18-jarige Wijnand Pijpers. Tijdens het bombardement van de Duitsers op 14 mei 1940 komt hij in verzet. Als leider van een Rotterdamse verzetsgroep brengt hij vanuit het oude Sint Franciscus Gasthuis de verzetskrant De Wacht uit om de Rotterdammers te informeren en mobiliseren.

Duizenden Rotterdammers tekenen voor behoud schuiladres Joodse Rotterdammers
De Orgelzolders die door Joods-Rotterdamse families werden gebruikt om onder te duiken tijdens de oorlog, zijn een belangrijk onderdeel van het Rotterdamse oorlogsverleden. Toen de kerk in 2021 verkocht werd, zette Rotterdammer Henk den Haan zich in voor het behoud van de zolders door duizenden handtekeningen te verzamelen.