Kindertherapie met zorgrobot Zora

Rotterdam telt veel organisaties met vernieuwende producten of diensten waar Rotterdammers echt iets aan hebben. Een mooi voorbeeld hiervan is zorgrobot Zora, die kinderen met fysieke en geestelijke uitdagingen helpt. 

Het is misschien even wennen, maar robots in de zorg komen steeds vaker voor. Zo worden robots nu al ingezet om ouderen te begeleiden, bijvoorbeeld bij bewegingsoefeningen. De robots zijn géén vervangers voor therapeuten, maar ondersteunen hen slechts.

Rijndam Revalidatie test sinds kort de pratende zorgrobot Zora voor de behandeling van kinderen. Het is geen hij en ook geen zij. Juist dat neutrale karakter lijkt z’n vruchten af te werpen. Zora is geduldig en blijft altijd vriendelijk.

Zora wordt ingezet bij kinderen met tal van uitdagingen. Zoals bij kinderen met autisme. Maar ook kinderen die moeite hebben met praten en schrijven, kunnen door Zora geholpen worden. De robot helpt spelenderwijs met onder andere spraak- en schrijfoefeningen. Het is een wonderlijk samenspel, waarbij de robot reageert op het kind en andersom. Zo is het voor het kind leuker om de oefeningen te doen.