Kleine ondernemers luiden noodklok in Alexandrium

Het is onrustig in winkelcentrum Alexandrium. Veel kleine ondernemers voelen zich onder druk gezet door het schrikbewind van de eigenaar van het winkelcentrum: het Franse Klepierre. Zij denken niet aan de eisen te kunnen voldoen van de eigenaar, waarbij men vooral in wil zetten op langere openingstijden en hogere huurprijzen. Voor grote bedrijven misschien geen probleem, maar voor de kleine ondernemer is het zodoende vijf voor twaalf.

“Als deze veranderingen worden doorgevoerd, ben ik met een half jaar failliet”, begint een ondernemer die alleen op basis van anonimiteit wil reageren. Hans Kling en Paul Leenheer van Het Brillenkabinet voelen zich echter ook geroepen om te reageren op de plannen van Klepierre: “Vooral het vroeg openen op maandagochtend en langere openingstijden is een doorn in ons oog. Als kleine zaak met vier personeelsleden kunnen we daar onmogelijk aan voldoen. De kosten wegen niet op tegen de eventuele inkomsten die het met zich meebrengt”.

Zodoende luiden met name de kleine ondernemers de noodklok: “Er is wel gestemd over deze plannen, maar hoe meer vierkante meter je hebt, hoe meer stemrecht je hebt”, legt Benvenido van Schaik van Leefbaar Rotterdam uit: “Voor grote ondernemers zijn deze plannen dan misschien ook geen probleem, maar de kleine ondernemers wordt betutteld en straks dreigt een nog groter deel van het winkelcentrum leeg te staan”.

Het Franse bedrijf Kleppiere heeft in een schriftelijke reactie laten weten dat de ruimere openingstijden een misvatting zijn: “De belangenvereniging heeft nieuwe openingstijden voorgesteld en een ruime meerderheid
(twee derde) van de ondernemers heeft deze goedgekeurd in de Algemene Leden Vergadering van 7 februari 2019. Het gaat om een optimalisatie van de openingstijden, er is géén sprake van ruimere openingstijden (in zowel de huidige situatie als de nieuwe situatie die per 1 april ingaat is dat 60 uur per week).” Ze streven naar collectieve openingstijden die voor iedereen gelden. 

Nu hebben onder andere Leefbaar Rotterdam en VVD de handen ineen geslagen en de verantwoordelijke wethouder gevraagd om in gesprek te gaan met de partijen: “Want we kunnen natuurlijk niemand ergens toe dwingen, het is immers de vrije marktwerking”, zegt Dieke van Groningen van de VVD, terwijl Van Schaik toevoegt: “Maar we moeten wel in gesprek gaan met Klepierre en ze laten inzien wat hier gebeurt. Want als de ondernemers wegvluchten, is het al te laat”.

Wethouder Kathmann heeft aan RTV Rijnmond laten weten in gesprek te gaan met de ondernemers en de eigenaar van Kleppiere.