Knelpunten Vrouwenopvang vragen om betere samenwerkingen

Volgens het door de Nationale Ombudsman gepubliceerde rapport, van 6 juli, ‘Vrouwen in de Knel’ raken vrouwen in de vrouwenopvang verstrikt in financiële regelingen.

De algemene conclusie uit ditzelfde rapport luidt dat het in theorie goed geregeld is, maar dat er veel problemen ontstaan in de uitvoeringspraktijk. Te strikte toepassing van gemeentelijke regelgeving door gemeenteambtenaren of de onbekendheid binnen de gemeenten met afwijkingen of bijzondere toepassingen is hiervan de oorzaak.

Anders gesteld: De administratieve werkelijkheid van de overheid sluit niet goed aan op de leefsituatie van de vrouw in de opvang. Daarnaast constateert de ombudsman dat er teveel wordt gevraagd van mensen die het minst kunnen hebben. De zelfredzaamheid van vrouwen in de opvang wordt overschat.

De ombudsman roept het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op om regie te nemen in het oppakken van de geconstateerde knelpunten en raadt gemeenteraden aan zich door het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) te laten informeren over de situatie in hun gemeente.

Stichting Arosa, verantwoordelijk voor de Vrouwenopvang in de centrumgemeente Rotterdam, herkent deels de knelpunten die de Nationale Ombudsman aanhaalt. De stichting geeft aan dat een deel van de problematiek wordt veroorzaakt door omstandigheden waar zij als organisatie weinig tot niets aan kunnen doen. Zo zijn zij vanwege subsidieverordening bijvoorbeeld verplicht om een eigen bijdrage te innen als vrouwen in de opvang komen.

Wel is Arosa al in goed overleg met de Gemeente Rotterdam om op bestuurlijk alsmede ambtelijk niveau, binnen de kaders van de huidige wet en regelgeving, snelle en passende oplossingen te vinden waarmee we zoveel mogelijk voorkomen dat vrouwen verder in de financiële problemen komen.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat