Koninklijke Onderscheiding voor Hoekenees

De Hoekenezen noemen mevrouw De Waard ‘het gezicht van De Zonnebloem’. Zij zet zich al langdurig en intensief in als vrijwilliger, voor de koning een goede reden om haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding zal zaterdag uit handen komen van Loco-burgemeester Hugo de Jonge.
Mevrouw de Waard is al lange tijd vrijwilliger bij Vereniging De Zonnebloem waar zij vijftien jaar geleden is begonnen met het bezoeken van ouderen en zieke mensen. Zij voorkwam hiermee dat deze mensen in een sociaal isolement terecht kwamen. Naast deze bezoeken, was ze ook lange tijd hard bezig met bestuurs- en commisietaken.

In de jaren tachtig was mevrouw De Waard coach van het eerste voetbal meisjeselftal in Hoek van Holland en later assisteerde zij bij de Avondvierdaagse. Zij moet helaas om gezondheidsredenen soms een stapje terug doen, maar is nog altijd actief voor het welzijn van bewoners in Hoek van Holland. Een actieve dame die de onderscheiding ontvangt voor haar totale inzet op allerlei fronten.

Je komt alleen in aanmerking voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau als je jezelf bijzonder verdienstelijk hebt gemaakt voor de samenleving. Lintjes worden uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid, in dit geval zal de uitreiking tijdens het jubileum van het 30-jarig bestaan van de afdeling Hoek van Holland van De Zonnebloem zijn.