Kralingse Veer op zoek naar beste idee voor nieuwe invulling ‘Schapenwei’

Een nieuwe moestuin, speeltuin of een jeu-de-boulesbaan? De gemeente roept bewoners op hun beste ideeën te delen voor het braakliggende stuk grond langs de Giraffestraat in de Kralingse Veer.

Op dit moment gebeurt er maar weinig op het stuk grond tussen de speeltuin en voetbalvereniging CKC aan de Giraffestraat. Maar daar wil de gemeente verandering in brengen door het eigenaarschap over te geven aan bewoners, verenigingen of stichtingen die er dan zorg voor gaan dragen. Iedereen met een goed idee voor wat er dan moet komen, of het een speeltuin is, of en moestuin, kan dit laten weten aan de wijkraad of de wijknetwerker.

Zo’n nieuw idee moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet bijvoorbeeld de gemeente goedkeuring geven bij het eventueel bouwen van nieuwe gebouwtjes én mag er nog niet zomaar in de aarde getuinierd worden. Hiervoor moet eerst bodemonderzoek worden gedaan.

Denk jij nou, ik heb écht een goed idee? Tot één oktober kan je het mailen naar de wijkraad via [email protected] of je geeft je idee af bij wijkgebouw Rendierhof.