Laatste Witte Donderdag in de Sint-Liduinakerk, maar er wordt niet gezongen

Donderdag 1 april begint het Paasfeest voor de katholieken daar komt best wel wat bij kijken. In Sint-Liduinakerk in Hillegersberg wordt er een aangepaste viering gehouden, er mag bijvoorbeeld niet gezongen worden. Dit is hoogstwaarschijnlijk de laatste paasviering voor de kerk. De Sint-Liduinakerk wordt binnenkort samengevoegd met een andere kerk, omdat er steeds minder gelovigen zijn.

De koster en de plebaan ( de pastoor die ook in de kathedraal in Rdam-West werkt) houden zich netjes aan de maatregelen, dus niet meer dan 30 mensen bij een viering in het kerkgebouw. Natuurlijk moet iedereen bij binnenkomst de handen desinfecteren en zoveel mogelijk blijven zitten.

De zondag voor Pasen begint de Goede Week en op Witte Donderdag begint het triduüm, de belangrijke drie dagen. Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal herdacht en denken de gelovigen terug aan de belangrijke woorden van Jezus, dit is mijn lichaam. De woorden die hij uitsprak tijdens het laatste avondmaal.