Langdurig werklozen organiseren zelf sportactiviteiten

Jasper Dierx heeft het project ‘Bewegen Naar Werk’, wat langdurig werklozen aan routine helpt, nieuw leven ingeblazen. Onder de vlag ‘Samen Sterk Naar Werk’ organiseert hij twee keer per week een sportochtend met aansluitend taalles in Sporthal Schuttersveld.

Twee jaar geleden begon vanuit de sociale dienst het project ‘Bewegen naar Werk’. Hierin werden langdurig werklozen door middel van sport en beweging weer klaargestoomd om in de maatschappij terug te keren. Helaas stopte dit project enkele maanden geleden. Jasper Dierx was deelnemer aan dit traject nadat hij een faillissement en daarop volgende burn-out meemaakte.

Jasper ging niet bij de pakken neer zitten en organiseert nu zelf met andere vrijwilligers een eigen project genaamd: ‘Samen Sterk Naar Werk’. Twee ochtenden in de week sporten ze op de sportvelden achter Schuttersveld in Crooswijk. Aansluitend geeft Dierx ook taalles voor de mensen die het Nederlands niet goed onder de knie hebben. De enige subsidie die ze krijgen is een bedrag voor zaalhuur in Schuttersveld voor de taallessen.

Het feit dat Dierx vanuit dezelfde positie moet komen als de andere deelnemers, sterkt het samenhorigheidsgevoel. ”De mensen worden niet veroordeeld in de groep, we weten waar we allemaal vandaan komen”. Hij begon als deelnemer en is nu coördinator. Meetbare resultaten heeft hij niet, maar daar gaat het hem niet om. ”Als ik zie hoe ze nu lol maken en sporten, daar ben ik heel trots op”, aldus Dierx.