Lange zwarte kabels op het fietspad in Noord

In Rotterdam Noord op o.a. de Gordelweg liggen lange zwarte kabels op het fietspad.

De wegversperring wordt veroorzaakt, omdat er hoogspanningskabels onder de grond worden geplaatst. Dit wordt gedaan door de uitvoerder Firma BAM in het kader van “project MOK”; Marconi, Omoord en Krimpen.

Firma Bam hoopt dat fietsers op de Gordelweg volgende week weer hun fietspad terugkrijgen.