Leraren staken morgen ook in Rotterdam

Lege schoolbanken, schommels die niet bezet zijn op het plein en boeken die nog netjes in de kast liggen. Zo zien verschillende basisscholen morgen in Rotterdam uit. Leerlingen zijn vrij, leerkrachten, vereniging in PO in Actie, staken.

De combinatie van de hoge werkdruk en de lage lonen in het basisonderwijs zorgde in heel Nederland voor opschudding. Een aantal maanden geleden begonnen diverse scholen een uurtje later om de regering duidelijk te maken wat het probleem van de docenten is. Toen bleek dat het kabinet niet bereid was om door de leraren gewenste hoeveelheid extra geld in het onderwijs te steken, besloten zo’n 60.000 meesters en juffrouwen om op donderdag 5 oktober, de Dag van de Leraar, samen te komen in het Zuiderpark in Den Haag voor een nationale staking. Deze actie moest ervoor zorgen dat deze groep zich gehoord voelt en krijgt wat zij verwacht.
Omdat onderwijsminister Arie Slob op 5 december niet met 1,4 miljard euro akkoord is gegaan, is er morgen weer een stakingsdag voor het primaire onderwijs. Elke docent bepaalt zelf of hij/zij deelneemt aan de staking.

Dicht
Stichting BOOR is een organisatie in Rotterdam die het (speciale) openbare basisonderwijs en het (speciale) voortgezet onderwijs in de Maasstad en omstreken verzorgt. In totaal zijn 78 scholen aangesloten waar ruim 3.500 medewerkers hun steentje bijdragen om ongeveer 30.000 leerlingen te scholen.
BOOR laat weten dat hun meeste basisscholen en scholen voor speciaal voorgezet onderwijs morgen dicht zijn. Dit zijn 68 scholen waar ongeveer 20.000 leerlingen (17.700 in het basisonderwijs, 300 in het speciaal basisonderwijs, 2000 in het voortgezet speciaal onderwijs) op zitten en ongeveer 2.500 medewerkers in dienst zijn.

Standpunt
Op de website van Stichting BOOR laten zij het volgende standpunt achter: “Stichting BOOR staat achter de doelen van PO in actie. Er is meer geld nodig om leraren in het basisonderwijs een salaris te kunnen betalen dat vergelijkbaar is met dat van hun collega’s in het voortgezet onderwijs en om de werkdruk in het basisonderwijs te verminderen. Het bedrag van 720 miljoen euro dat is toegezegd is een betekenisvolle stap, maar voor het kunnen realiseren van goed primair onderwijs is meer nodig. In het regeerakkoord is namelijk ook een bezuiniging opgenomen voor het basisonderwijs en daarnaast is er nu al een tekort op de middelen voor onderhoud van de gebouwen, de middelen voor kinderen met een onderwijsachterstand en is er sprake van een oplopend lerarentekort. Zeker in de Rotterdamse context zal dit gevolgen hebben en de mogelijkheden om goed primair onderwijs te verzorgen onder druk zetten. Al deze punten vragen om een krachtige reactie van het kabinet.”

Reactie
Het bestuur reageert als volgende op de staking: “De staking is een initiatief van PO in Actie, waarin leraren in het primair onderwijs zich verenigd hebben. Als schoolbestuur staan we achter de leraren en steunen we de doelen van de acties: een eerlijk salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs.”

Opvang
De ouders van de desbetreffende leerlingen hebben vorige week bericht gekregen van de school dat zij morgen dicht zijn, wat de reden is en dat zij zelf opvang moeten regelen voor hun kind(eren), zoals gebruikelijk bij een staking.

Betaling
De onderwijsinspectie heeft laten morgen niet de controleren op staking of ziekte. Daarom heeft Stichting BOOR het besluit genomen dat leraren die staken doorbetaald krijgen.
Niet elke school doet dat, maar leerkrachten kunnen dan bij hun vakbond aankloppen. De Algemene Onderwijsbond (AOb) geeft aan dat haar leden recht hebben op een stakingsuitkering wanneer hun loon wordt ingehouden. Dit is maximaal 61 euro en is belastingvrij.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat