Linda Terpstra verkozen tot VPRO’s Uitdager en Aanpakker

Linda Terpstra, de bestuurder van expertise- en behandelcentrum Fier, heeft ruim vijfentwintighonderd stemmen gekregen bij de ‘Uitdagers en Aanpakkers’ actie van het televisieprogramma VPRO Tegenlicht.

Terpstra pleit voor een holistische, integrale en sectoroverstijgende visie binnen de (jeugd)zorg. Een kruisbestuiving tussen zorg, onderwijs, maatschappij en arbeidsmarkt is volgens haar hierbij belangrijk. Zij zal haar ideeën over vernieuwing, ontwikkeling en innovatie in de zorg horen ten gehore brengen tijdens de Tegenlicht Verkiezings meet-up op woensdag 15 maart in Amsterdam. 

Samen met Anke van Dijk vormt Terpstra vanaf 2005 de Raad van Bestuur bij Fier. Dit is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De organisatie wil geweld in relaties voorkomen en stoppen en biedt hulp en behandeling bij de gevolgen van dit geweld. Zij helpen slachtoffers, getuigen én plegers van huiselijk geweld, jeugdprostitutie of eergerelateerd geweld. Indien nodig zorgt Fier voor veilige opvang.

Hiernaast is Terpstra initiatiefnemer van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). Deze organisatie heeft kennis en expertise op het gebied van kinder- en mensenhandel en zet zich nationaal en internationaal in voor een betere (rechts)positie van slachtoffers. Er is een nauwe samenwerking met politie en justitie om kinder- en mensenhandelaren te kunnen vervolgen en veroordelen.

Wij brachten spraken vorige maand al met Linda tijdens een bezoek aan Fier. Kijk hier de reportage terug.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat