Logeerhuis de Buren biedt tijdelijk verblijf voor hulpbehoevenden

Bij Logeerhuis De Buren kunnen vooral mensen terecht om te herstellen na ziekte en/of ziekenhuisopname, wanneer zij niet kunnen terugvallen op een eigen netwerk van familie, buren, vrienden of kennissen, en ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen.
Het is een logeeradres voor mensen die al langere tijd zorg genieten van hun mantelzorgers, de mantelzorgers hebben ook af en toe een break nodig, omdat in de praktijk blijkt dat deze vaak overbelast zijn.

Een team van enthousiaste vrijwilligers zorgt voor het reilen en zeilen in het huis.