Luchtkwaliteit te meten met nieuwe app

Met een nieuwe gratis app kunnen Rotterdammers in de gaten houden hoe hoog de concentraties ozon, stikstofdioxide en fijn stof in hun buurt zijn. Deze vernieuwde luchtkwaliteitsapp wordt vandaag door staatssecretaris Mansveld gelanceerd. 
De app geeft een overzicht in realtime en voor de komende dagen. Op basis daarvan kunnen mensen besluiten om hun activiteiten, route en agenda aan te passen.

‘Deze nieuwe app geeft iedereen de mogelijkheid vooraf of op de dag zelf te controleren hoe de luchtkwaliteit is bij hem of haar in de buurt. Met name voor mensen met een longziekte is die informatie van levensbelang’ aldus staatssecretaris Mansveld. Een handige optie is dat de gebruiker van de app op basis van een persoonlijke smogalert een waarschuwing kan ontvangen
De luchtkwaliteitsapp vervangt de oude ‘luchtmeetnetapp’ die informatie gaf over de gemeten en verwachte fijnstof-, stikstofdioxide en ozonwaarden bij de verschillende luchtmeetstations verspreid in het land. De nieuwe app geeft daarnaast ook informatie over de luchtkwaliteit en een handelingsadvies op buurtniveau aan de hand van een door de RIVM en GGD ontwikkelde luchtkwaliteitsindex.

In opdracht van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond bijgedragen aan de ontwikkeling van de app.  Naast de app kunnen burgers uit de regio Rotterdam-Rijnmond ook contact opnemen met de GGD Rotterdam-Rijnmond voor informatie over de luchtkwaliteit bij hun woning in relatie tot gezondheid. De GGD is bereikbaar op telefoonnummer: 010 – 433 98 94.

De luchtkwaliteitsapp is gratis te downloaden in de Appstore of Playstore en is onderdeel van www.luchtmeetnet.nl.