Martijn van Bond Precaire Woonvormen geeft alternatieve kijk op leegstand in Rotterdam

In een stad waar veel wordt gebouwd en gesloopt staan doorgaans veel panden leeg. Soms duurt het wel maanden of jaren voordat een pand of wijk daadwerkelijk wordt gesloopt. Dat biedt kansen voor huurders die voor weinig of geen geld willen wonen. Toch doen bouwbedrijven er alles aan om de te slopen panden onbewoonbaar achter te laten. “Dat valt niet te verklaren in een tijd van woningnood”, vindt Martijn Koolstra, vrijwilliger bij de Bond Precaire Woonvormen.

Martijn neemt ons mee naar de Wielewaal waar, ondanks dat de bouw van nieuwe woningen in volle gang is, een hoop nog te slopen huizen leegstaan. We ontmoeten bewoner en kunstenaar Honza, die voor zijn piepkleine woning, waar hij zelf een houtkachel in heeft gebouwd, meer dan 300 euro aan een leegstandbeheerder betaalt.

In de Tarwewijk woont Maria in een leegstaand pand. Samen met haar onderbuurman is ze de enige bewoner. Ze voelt zich onveilig in de woning waar ze ruim 700 euro huur betaalt aan de gemeente die het huurcontract heeft overgenomen. De sloop van dat pand staat pas in augustus 2023 gepland.