Mee met de crisisdienst Rijnmond

Naar aanleiding van meldingen van bijvoorbeeld politie of huisartsen gaat de crisisdienst naar psychiatrische crisissituaties. Wij liepen een ochtend met ze mee.

Zeven dagen in de week, 24 uur per dag staan er twee teams van twee mensen klaar om naar psychiatrische crisissituaties te gaan. Niels Mulder is onderzoeker aan het Erasmus MC als bijzonder hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Daarnaast is hij onderdeel van de crisisdienst. Hij heeft vaak te maken met heftige situaties: “Wat we het meeste zien, zijn mensen die zich dusdanig slecht voelen dat ze een einde aan hun leven willen maken. Soms zijn er ook lichtere crisissen. Dan proberen we de crisissituaties op te lossen, te stabiliseren en de juiste vervolg hulp te bieden”.

In december trok De Rotterdamse politiechef Frank Paauw aan de bel over de grote hoeveelheid meldingen over verwarde mensen die de politie krijgt. In 2011 waren dat er 40.000, dat aantal is opgelopen tot bijna 75.000 meldingen per jaar. De crisisdienst heeft geen toename in meldingen. In 2015 waren dit er 3225, in 2016 3114 en in 2017 waren dit er 3120. “Het aantal gevallen in de crisisdienst zijn verbazingwekkend genoeg gelijk gebleven de afgelopen jaren. Terwijl tegelijkertijd de politie dan wel zegt dat ze meer, wat we dan noemen, verwarde mensen op straat tegenkomen. Het is niet dat we in de crisisdienst meer mensen zien. De politie vertelt ook dat zij meer in de preventieve sfeer optreden en eerder handelen waardoor wij ze niet zien.”

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat