Meer bewoners bij Rotterdamse wijkparken lijden onder overlast: ‘Er moeten structurele oplossingen komen’

Om de overlast in het Wijkpark Oude Westen tegen te gaan, hebben buurtbewoners zelf een ketting om het hek geplaatst, zodat niemand er meer in kan. De vraag is nu of dit effect heeft. Volgens wijkraadsleden Betty Hiwat en Jim Pedd verplaatst daarmee alleen het probleem.

Zo merkt Betty dat er op het Gerrit Sterkmanplein meer overlast is. “Hier zitten ze vaak”, zegt ze terwijl ze de bankjes bij het speelveldje aanwijst. “Hier wordt drugs gedeald, maar ook gebruikt. Alcohol is ook een groot probleem. Mensen poepen en plassen hier in het wild. Sommige mensen kunnen hun raam niet eens meer open zetten omdat de stank je dan tegemoet komt. Ik vind dat er ook hier maatregelen getroffen moeten worden”, vertelt zij. “Het speelt nu echt al een paar jaar”, vult Jim Pedd als voorzitter van de wijkraad Dijkzigt-Oude Westen aan. “Ik zat hiervoor ook in de gebiedscommissie Centrum en toen hadden we het ook al over de overlast van alcoholisten en drugsgebruikers. Dat lijkt alleen maar erger te zijn geworden”, zegt hij.

Alleen handhaven is volgens hem geen oplossing. “Dan verplaatst het probleem zich juist alleen maar. Ik denk dat je moet kijken naar wat je kunt doen om de drugsdealers aan te pakken en hoe je dak- en thuislozen kunt helpen om te voorkomen dat ze de hele dag in zo’n park gaan zitten. We moeten die mensen helpen uit hun situatie te komen”, beredeneert Jim. Wijkpark Oude Westen blijft tot 7 augustus in ieder geval nog gesloten. Ook zal daarna het park alleen maar tot 18.00 uur geopend zijn.

De gemeente is ook van plan om meer beveiligingscamera’s op te hangen en het toezicht te verhogen. Betty is daar sceptisch open. “Ik denk eerlijk gezegd niet dat het helpt. Er moeten betere, structurele oplossingen komen. Ik heb al zoveel gezien in mijn wijk en het probleem wordt alleen maar groter”, besluit zij.