Meldpunt verwarde personen

Vanaf maandag 19 september kan iedere Rotterdammer met zorgen en signalen over verward gedrag van iemand in zijn of haar omgeving bellen met het advies- en meldpunt Verwarde Personen: (010) 26 70 700. Het advies- en meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar: speciaal hiervoor opgeleide medewerkers zorgen ervoor dat de melding wordt opgevolgd. Ze beslissen of verder onderzoek nodig is en zetten indien nodig, verdere zorg in.

Dankzij dit meldpunt wordt het makkelijker om verwarde personen de hulp te geven die ze nodig hebben. Dat is niet alleen belangrijk voor de persoon in kwestie maar ook voor zijn of haar omgeving. Het meldpunt is er niet om te melden in acute situaties. Dan geldt nog steeds, 112.

Samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, Veiligheidshuis en familieleden en verwanten werkt de gemeente Rotterdam actief aan het opsporen en ondersteunen van mensen met verward gedrag. Wethouder Hugo de Jonge (jeugd, onderwijs &zorg): ”We kunnen het als gemeente en hulpverleners niet alleen. Om mensen met verward gedrag zo snel mogelijk passende zorg te bieden doen we een dringend beroep op inwoners van deze stad om hun zorgen en signalen te melden. Rotterdammers weten het beste wat er gebeurt in hun eigen wijk. Vroeger signaleren, eerder ingrijpen, samen erop af gaan én goede toeleiding naar zorg moet ervoor zorgen dat mensen die verward raken of dreigen te raken eerder in beeld komen en de zorg krijgen die ze nodig hebben.”