Mentor voor Rotterdamse jongeren met problemen

Jongeren met problemen op verschillende gebieden tegelijk krijgen in Rotterdam voortaan betere hulp. Zo krijgt elke jongeren bijvoorbeeld een passende mentor uit hun buurt aangewezen.

Er zijn in Rotterdam zo’n zevenduizend jongeren die problemen hebben die zij niet zelf op kunnen lossen. Het gemeentelijke programma ‘Elke jongere telt’ beschrijft een nieuwe aanpak voor deze jongeren. Jongeren met een opeenstapeling van problemen op het gebied van school, werk, zorg en veiligheid krijgen voortaan hulp en ondersteuning die de grenzen van de probleemgebieden en leeftijdsgrenzen overstijgt.

En elke jongere heeft een mentor, bijvoorbeeld een oom, tante, oma of leraar, uit zijn of haar eigen omgeving. Uiteraard worden waar nodig de deskundige professionals op de probleemgebieden ingeschakeld. Verder is het belangrijk dat de hulpverlening aan jongeren naadloos doorgaat als ze 18 worden. En niet stopt of onderbroken wordt omdat ze een leeftijdsgrens passeren.

Elke jongere krijgt zijn eigen toekomstplan dat hem moet helpen als de begeleiding wegvalt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de jongeren niet terugvallen in oud gedrag.