Middellanders mogen eigen wijk vormgeven

In het programma ‘Mooi, Mooier Middelland’ staan de wensen en dromen van de wijk Middelland centraal, en niet zozeer de programma’s die door de gemeente Rotterdam zijn opgesteld.

Wethouder Joost Eerdmans (Buitenruimte, Democratische Vernieuwing): “Voor de komende jaren is het aan de Middellanders zelf om keuzes te maken hoe hun budget wordt besteed in hun wijk.” Middellanders zijn erg bij hun wijk betrokken en hierdoor is er een samenwerking ontstaan tussen de bewoners en ondernemingen en de gemeente.

In april 2015 hebben de bewoners van Middelland om zeggenschap gevraagd over het programma ‘Alliantie Middelland’, dat gericht was op het verminderen van overlast en het verbeteren van de Middellandstraat. De gemeente wilde daar graag ruimte aan geven en zodoende werd er een co-creatie opgezet – met een leidende rol voor bewoners. Bewoners hebben ingezet op verbinding met lopende programma’s die : kansrijke wijken en vergroening.

De manier waarop het programma tot stand is gekomen is nieuw in Rotterdam. Betrokken bewoners en ambtenaren zoeken in dit proces naar hun positie en rol. De Middellanders maken in het nieuwe programma zelf de keuzes en nemen daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de keuzes in hun wijk.