VIDEO | In Rotterdam maken oudere bewoners steeds meer plaats voor jongvolwassenen

Vers Beton journalist Manon Dillen dook in de verhuiscijfers van het afgelopen decennium. Zijn de Rotterdammers van toen nog de inwoners van nu? De afgelopen 10 jaar vertrokken er zo’n 425.000 mensen uit de stad, blijkt uit cijfers van de gemeente en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tegelijkertijd vestigden zich hier ongeveer 453.00 inwoners van buiten de stad. Per saldo kwamen en de afgelopen 10 jaar dus zo’n 28.000 nieuwe Rotterdammers bij. Dat is iets minder dan Amsterdam, en ongeveer gelijk aan de bevolkingsontwikkeling van Haarlem.

Vers Beton en OPEN Rotterdam hebben de belangrijkste verhuisbewegingen van de afgelopen tien jaar op een rijtje gezet in een animatievideo.

Lees hier het hele artikel van Vers Beton

Jongeren
Het gehele positieve saldo van verhuizers naar de stad is te danken aan jongvolwassenen tot 30 jaar. Voor elke andere leeftijdscategorie verlaten meer Rotterdammers de stad dan dat er bijkomen. Volgens Gijs Custers, postdoc onderzoeker stadssociologie aan de Erasmus, is dat in andere steden niet anders: “Er is altijd een patroon van mensen die op jonge leeftijd naar de stad komen en weer vertrekken als ze een familie vormen.”

Getrouwde stellen
In de afgelopen 10 jaar hebben zo’n 14.000 getrouwde stellen de stad verlaten. Het grootste negatieve saldo van gehuwden is in Noord, en met name in Blijdorp. Ook Delfshaven, Kralingen en Charlois zien een leegloop van stellen. Hoek van Holland is de enige plek waar
wel een positief saldo van gehuwden is. Dat wil niet zeggen dat getrouwde mensen niet naar Rotterdam verhuizen. Prins Alexander, IJsselmonde, Feijenoord en Charlois zijn het populairst onder gehuwden.

Gezinnen
Dezelfde wijken die onder jongeren populair zijn (Delfshaven, Kralingen en Noord, zien een grote uitstroom op de leeftijden 0-4 jaar en 30-34 jaar. Het is dus aannemelijk dat jonge gezinnen met één of meer kinderen wegtrekken uit deze wijken. Zowel de leegloop van
jonge gezinnen als de vestiging van 18-30 jarigen is groter geworden over de jaren heen. Uiteindelijk is de groep die als jongvolwassen naar de stad komt groter dan de groep die weer vertrekt.

Ouderen
Veel Rotterdamse ouderen brengen hun gouden jaren buiten de stad door. Delfshaven, Rotterdam Noord, Feijenoord en Charlois ondervinden grote uitstroom tussen de 65 en 70 jaar. Opmerkelijk is dat veel 65+’ers van buiten de stad zich juist in Rotterdam Alexander vestigen, maar dat op latere leeftijd weer relatief veel verhuizingen van de polder naar buiten de stad plaatsvinden. Alleen Hillegersberg blijft geliefd bij de senioren. Die wijk heeft een positief saldo voor alle 65+ categorieën.

Randgemeenten
De afgelopen 10 jaar verloor Rotterdam 25.400 mensen aan randgemeenten. De meeste verhuizers gingen naar Lansingerland, daarna aan Schiedam, Ridderkerk, Capelle ad IJssel en Barendrecht. De verhuizingen vonden veelal plaats vanuit nabijgelegen Rotterdamse wijken Peter Scholten, hoogleraar migratie aan de Erasmus Universiteit, plaats een kanttekening bij de verhuizingen naar grensgemeenten. Hij ziet de regio Rijnmond als één stedelijk gebied. “Daarbinnen zijn verhuizingen niet echt migratiegebonden. Die verhuisbewegingen hebben meer met levensfase en sociaaleconomische achtergrond te maken.”

Buiten regio
Uit de rest van Nederland kwamen de afgelopen 10 jaar zo’n 17.000 naar Rotterdam. Ze verspreiden zich vrij diffuus door de stad, maar vooral in Delfshaven, IJsselmonde, Charlois en Feijenoord. Pernis en Hillegersberg zijn de enige buurten die per saldo meer mensen zag vertrekken naar de rest van Nederland.

Verloop
Het netto verhuiscijfer verhult een toename van zowel het aantal mensen dat naar de stad komt, als het aantal dat weer vertrekt. En dat hoge verloop is precies wat de afgelopen 10 jaar aan migratie typeert. Volgens Scholten hoort die vlottendheid ook echt bij een grote
internationale stad. “Je kan niet zeggen dat je een ‘world port city’ wil zijn en vervolgens niet oké zijn met die doorstroom.” In een aantal wijken is dat grote verloop duidelijk te zien. Het centrum, Delfshaven, Charlois, IJsselmonde en Kralingen zien het grootste verloop. De stabielste wijken zijn Hoek van Holland, Rozenburg en Pernis.

Internationale studenten
Vanuit het buitenland komen de meeste verhuizers naar Kralingen. Ook in Delfshaven en Charlois is er een toename van het aantal mensen dat zich vanuit het buitenland vestigt. Vooral in de eerste jaren 10 was het verhuissaldo groot; zo’n 1.000 per jaar. De Erasmus
universiteit is een van de factoren door het aantrekken van internationale studenten.

Arbeidsmigranten
Rotterdam is nu een economisch veel gedifferentieerder dan vroeger. Dat zie je in de migratiestromen. De variëteit is tekenend voor het Rotterdam van nu. Scholten: “Laaggeschoolde arbeiders voor het Westland, kennismigranten uit Azië die werken in de veranderende haven, zorgpersoneel, studenten, expats, noem maar op. Het politieke debat blijft hangen in de retoriek van gastarbeiders en asielzoekers. Maar in werkelijkheid is er een regenboog aan migranten en motieven om te migreren.”