Miljonairsfamilie Van der Vorm koopt steeds meer invloed in Rotterdam

De filantropische familie Van der Vorm krijgt via haar stichtingen De Verre Bergen en Droom en Daad steeds meer invloed op de ontwikkeling van Rotterdam. Zo heeft de familie een eigen ‘stuurgroep’ om met burgemeester en wethouders te overleggen, geeft de familie financiële ondersteuning in ruil voor plaatsen in het bestuur én verkrijgt de familie voorkeursbehandelingen bij de aankoop van panden. Dat blijkt uit onderzoek van Vers Beton en OPEN Rotterdam.

De twee mediaorganisaties werkten samen aan een uitgebreid onderzoek naar de Rotterdamse familie Van der Vorm. De familie is zeer actief in de stad met vermogensfondsen De Verre Bergen en Droom en Daad. Zo hebben ze via de fondsen tot nu toe ongeveer 150 miljoen euro geïnvesteerd in honderden gebouwen in Rotterdam, waaronder woningen, scholen, bedrijfsverzamelgebouwen en musea. Met het onderzoek wordt een portret geschetst van deze familie en rijst de vraag: hoe vrijblijvend zijn deze investeringen voor de stad?

Invloed vergroten
Vers Beton en Open Rotterdam spraken met tientallen betrokkenen en analyseerden honderden niet eerder gepubliceerde documenten. Zo ontstaat het beeld van een steenrijke familie die via geld voor goede doelen (bekend van onder meer Museum Boijmans Van Beuningen, het collectiegebouw en het Landverhuizersmuseum) haar invloed vergroot. 

Velen profiteren van de tientallen miljoenen euro’s die de filantropische stichtingen uitgeven, maar daar staat altijd iets tegenover. “Als ik het tot de kern terugbreng, dan blijkt macht en invloed te koop bij dit gemeentebestuur – een zorgelijke ontwikkeling”, zegt een Rotterdams raadslid.

Meebeslissen
“Het beeld is ontstaan dat de gemeente eigenlijk vooral met deze filantroop om tafel zit en daardoor weinig of minder oog hebben voor andere plannen in de stad”, begint Maurice Geluk. De onderzoeksjournalist van Vers Beton deed onderzoek naar de manier waarop de stichtingen van familie Van der Vorm investeert in de stad. 

“Het is niet zo gek dat ze met hen om tafel gaan. Ze hebben heel veel geld. Het magazine Quote schat hun vermogen op 7,1 miljard. Daardoor ontstaat ook het idee: wie de dikste portemonnee heeft, zit ook aan tafel. Dat blijkt ook uit mijn onderzoek. Deze partij zit binnen de gemeente aan tafel op het hoogste niveau. Daardoor beslissen ze ook mee met wat er gebeurt in de stad. Dat is bij de Fenixloods gebeurd, maar ook bij de Katoenveem in het M4H gebied”, besluit Geluk.

Lees het uitgebreide verhaal bij Vers Beton.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat