Mogelijke sluiting kolencentrales treft ook havenarbeiders

Een kraanmachinist die niet in één van de twee kolencentrales op de Maasvlakte werkt, maar wel bezorgt is over de mogelijke sluiting ervan. Vakbondslid Marien Wijnhorst werkt al 32 jaar voor kolen-, en ertsoverslagbedrijf EECV en volgt de discussie over het sluiten van de kolencentrales op de voet.

Oorzaak en gevolg lijken in deze situatie redelijk duidelijk: kolencentrales stoten CO2 uit en vervuilen het milieu. Sluit in één keer alle kolencentrales en het milieu wordt schoner. Toch treft een plotselinge sluiting van alle centrales niet alleen de mensen die er werken, een hele branche wordt er door beïnvloed. In eerste instantie wordt het bedrijf EECV, en dus de baan van havenarbeider Marien Wijnhorst, niet aangetast. Het bedrijf waar hij werkt is een dochteronderneming van de Duitse staalgigant ThyssenKrupp en voedt de staalfabrieken in Duitsland met een onafgebroken stroom aan ijzererts en kolen. Beide ingrediënten zijn nodig voor de productie van staal.

“Het overslagbedrijf waar is het enige overslagbedrijf dat voor kolen een andere afzetmarkt heeft dan energiecentrales. Wij worden dus niet direct getroffen door de sluiting van de centrales. Andere ‘bulkoverslagbedrijven’ in de Rotterdamse haven wel. Als bij hun de vraag naar ‘energiekolen’ weg valt bestaat het risico dat zij zich op dezelfde soort producten gaan richten als EECV en moet een groter aantal bedrijven van dezelfde taart eten,” aldus Wijnhorst.

De kraanmachinist die kolen en erts vanuit grote zeeschepen op de kade schept is niet tegen een beter milieu. “Wel hoop ik dat ze in de besluitvorming rekening houden met de mensen die er door getroffen worden. Geen overhaaste beslissingen en als het besluit wordt genomen de centrales te sluiten, zorg dan voor een pot met geld waar omscholing van de ‘gewone’ arbeider uit betaald wordt. Nu wordt er alleen maar gedacht aan het compenseren van aandeelhouders.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat