NAM steekt energie in Schiebroek

De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) gaat na 30 jaar oliewinning vertrekken uit Schiebroek. De NAM vindt het daarom tijd voor een bedankje. Het project ‘Steek energie in de buurt’ is hun manier van teruggeven aan de buurt.

De NAM wil iets terug doen voor Schiebroek, omdat zij graag hun dankbaarheid willen uiten voor de gastvrijheid die zij hebben ontvangen van de bewoners. Het idee is om de bewoners te betrekken bij een project die zij zelf op touw kunnen zetten met de financiële steun van de NAM. Zo kunnen de bewoners bijvoorbeeld een kinderfestival, een buurtmoestuin, een burendag of een ander event realiseren. Een voorwaarde is dat de buurt met elkaar verbonden wordt en het een project is waarin jong en oud bij elkaar komen.

Tot 4 november 2016 hebben de buurtbewoners de tijd om een leuk idee in te zenden. Dit kan via www.steekenergieindebuurt.nl.

(Foto via www.steekenergieindebuurt.nl)