Nationale tv-actie voor Filipijnen

Op maandag 18 november houden de Samenwerkende Hulporganisaties en Publieke Omroep, RTL en SBS een tv-actie voor de slachtoffers van de orkaan op de Filipijnen.

De invulling en de presentatie van het programma worden nog bekend gemaakt. De NPO meldt dat het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum wordt ingericht als actiecentrum. Van 06.00 uur tot middernacht kunnen mensen daar naartoe bellen om geld te doneren of langskomen om persoonlijk geld of cheques in te leveren.

Op dinsdag 11 november opende de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) giro555 voor noodhulp aan de slachtoffers van tyfoon Haiyan. De toegebrachte schade is enorm en het aantal dodelijke slachtoffers wordt geschat op tienduizend. Steeds meer hulpteams trekken het rampgebied in om de noden te onderzoeken en hulp te verlenen. De SHO vraagt het Nederlandse publiek om financiële steun. Voor zowel noodhulp als wederopbouw is veel geld nodig.

De kracht van de tyfoon en opstuwend zeewater hebben grote verwoestingen aangebracht, complete dorpen zijn van de kaart geveegd. De deelnemende organisaties van de SHO gaan zich richten op zowel noodhulp als wederopbouw. In het rampgebied is grote behoefte aan schoon drinkwater, voedsel, kleding en tijdelijk onderdak. Er moeten voorzieningen komen om slachtoffers gezamenlijk op te vangen. De langere termijn en wederopbouw richten zich op herstel van de schade, onderdak, psychosociale hulp en ondersteuning bij het verwerven van inkomsten, bijvoorbeeld door verstrekken van nieuw zaaigoed.

 Via www.giro555.nl kan iedereen vanaf vandaag op de hoogte blijven van de hulpverlening aan de slachtoffers en van het verloop van de nationale actie.