NIDA niet blij met RTL nieuws

Politieke partij NIDA is alles behalve te spreken over de kop van een nieuwsbericht op de website van het RTL nieuws en eist dan ook rectificatie.

Het desbetreffende artikel ging over een onderzoek waarbij het RTL nieuws de Cito-scores van verschillende groepen basisscholen met elkaar heeft vergeleken om zo te bepalen welk type school het beste scoort. In de nieuwskop op de website van het RTL nieuws staat dat het de reformatorische basisscholen zijn die op de eindtoets, met gemiddeld een 7,2, beter scoren dan andere scholen. Verderop in het artikel staat echter dat de gemiddelde score van islamitische scholen een 7,42 is, dit is een ogenschijnlijk hoger cijfer dan die van de reformatorische scholen.

Nourdin el Ouali van NIDA zegt hierover: “Onderwijs is de koninklijke route naar maatschappelijk succes. Op de eerste plaats staat de kwaliteit van het onderwijs. Het doet mij goed te zien dat het islamitisch onderwijs met haar relatief jonge traditie in Nederland tot de beste behoort of je het nou wilt zien of niet. Een rectificatie van de kop van het nieuwsbericht op de website van het RTL nieuws zou dan ook op z’n plek zijn. We willen objectieve journalistiek. Dus eerst de feiten, dan nuanceren.”

In de verklarende onderzoeksmethode van het RTL nieuws komt naar voren dat de scholen niet zomaar met elkaar te vergelijken zijn, er is daarom een methode ontwikkeld om de score van een school af te zetten tegen vergelijkbare scholen. Het vergelijken van een basisscholen op grond van alleen de gemiddelde scores op de Cito toets kan een foutief beeld geven, dit komt doordat die gemiddelde score ook afhangt van het aantal leerlingen dat deelneemt aan de toets , hier moet rekening mee worden gehouden. In totaal zijn er 156 reformatorische scholen en ruim 42 islamitische scholen, met zo’n groot verschil in aantallen zijn deze scholen dus simpelweg niet met elkaar te vergelijken. De islamitische scholen steken met kop en schouders uit boven scholen van gelijke grootte, 65 antroposofische en 54 Protestants-Christelijk-Rooms Katholieke.

”Wij kijken van iedere school naar hoeveel kinderen laagopgeleide of hoogopgeleide ouders hebben, of de kinderen Nederlandstalig of anderstalig onderwijs volgen. Vervolgens kijken wij naar de vier cijfers van de postcode en de bevolkingssamenstelling in dat postcodegebied. Al deze factoren worden in een formule verwerkt die per school wordt toegepast. En puur kijkende naar de eerder benoemde omgevingsfactoren doen de islamitische scholen het beter dan verwachting. In een nieuwskop kun je simpelweg niet de dezelfde nuance aanbrengen als in een langer artikel, er staat in het artikel gewoon een duidelijke verwijzing naar de uitleg over de methoden die wij in het onderzoek hebben toegepast.”,aldus RTL Nieuws Facts redacteur Frank Tieskens.