Nieuw verkeersbesluit met betrekking tot milieuzone

Vorige week kwam het grote nieuws dat de rechtbank had bepaald dat auto’s op benzine (en LPG) van voor 1 juli 1992 de Milieuzone Rotterdam in mogen rijden.

Op dit moment gaat Gemeente Rotterdam in hoger beroep tegen het besluit van de rechtbank Rotterdam dat oude benzine auto’s de milieuzone in mogen. Aangezien de NOx-uitstoot als gevolg van het ongedaan maken van de maatregel per direct weer toe neemt, is de gemeente genoodzaakt om op korte termijn te handelen. De gemeente neemt zo snel mogelijk een nieuw verkeersbesluit, gericht op het weren van benzine auto’s van voor 1 juli 1992.

Zo stellen zij dat dat het verbeteren van de Rotterdamse luchtkwaliteit prioriteit heeft, omdat de huidige luchtkwaliteit een oorzaak is van de slechtere gezondheid van de Rotterdammers in vergelijking met andere Nederlanders. Daarnaast wordt nog niet overal aan de wettelijke grenswaarden van de concentratie NO2 voldaan.