‘Nieuwe serie Heilige Huisjes’: Hoe gaat het met de gebedshuizen van Rotterdam?

Rotterdam heeft aardig wat gebedshuizen. 160 om precies te zijn. In de serie Heilige Huisjes kijkt OPEN Rotterdam naar hoe het gesteld is met deze kerken, moskeeën, tempels en synagogen en onderzoeken we hoe ze gebruikt worden en kunnen worden.

Dat er steeds minder interesse is voor religie is eigenlijk niet te zeggen. Zo gaat het met het moskee-bezoek over het algemeen goed en weten veel internationale kerkgemeenschappen in Nederland elkaar aardig te vinden. Met het traditionele kerkbezoek gaat het echter minder goed, dit loopt namelijk terug. Ook andere religies lijken moeite te hebben hun jongeren te interesseren voor het geloof.

Dit heeft ook gevolgen voor de gebedshuizen in de stad. Zo komen kerken leeg te staan, of worden ze deels opengesteld voor andere doeleinden. In het uiterste geval worden ze gesloopt. Toch lijken er steeds meer creatieve oplossingen te komen om deze, veelal historische, gebouwen te behoeden voor vernietiging of leegstand.

In de serie Heilige Huisjes kijkt OPEN Rotterdam naar hoe gebedshuizen in Rotterdam in de traditionele zin nog gebruikt worden, hoe ze een gedeelde functie krijgen en hoe verlaten gebedshuizen een heel nieuwe invulling krijgen. Ook kijken we naar wat deze gebouwen voor de Rotterdammers betekenen.

Volg de serie op OPEN Rotterdam. Wil je meepraten? Doe dat op Instagram of Facebook.