Nieuwe serie Idealen in Steen werpt blik op drijfveren achter bouw Rotterdam door de eeuwen heen

De serie Idealen in Steen laat zien wat de drijfveren zijn waarmee in Rotterdam door de eeuwen heen is gebouwd. Wie maakt de stad? Met welke idealen? We trekken parallellen tussen vroeger en nu. Een eeuw geleden had Rotterdam ook een wooncrisis. Hoe is die toen opgelost? Wat kunnen we daarvan leren, als je kijkt naar de behoeften van nu?

In de eerste aflevering bezoeken we het precies 100 jaar oude Justus van Effencomplex. Dit werd ontworpen door architect Michiel Brinkman in opdracht van het gemeentelijk woningbedrijf. Het complex is een mijlpaal in de Nederlandse volkshuisvesting, en was een antwoord op de woningnood van die tijd, de jaren 20 van de vorige eeuw.
Wat is zo bijzonder aan dit complex? Zijn de oplossingen van toen nog steeds actueel?
Joris Molenaar, de architect die Justus van Effen heeft gerenoveerd precies 10 jaar geleden, leidt ons rond.

Ook maken we een uitstapje naar Kiefhoek, een ander monument van Rotterdam, ontworpen in diezelfde periode door J.J.P. Oud. Peter Kuenzli, voormalig directeur van het Gemeentelijk Woningbedrijf en vurig pleitbezorger van coöperatieve woonvormen reflecteert op de lessen die we kunnen trekken, en pleit voor meer zeggenschap voor bewoners als uitweg uit de woningnood.

Architectuurhistoricus Paul Meurs plaatst de ontwikkelingen in de Rotterdamse woningbouw tegen de achtergrond van de geschiedenis.