Nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur ROC Zadkine

Philippe Raets, gemeentesecretaris en algemeen directeur van gemeente Rotterdam volgt per september Luc Verburgh op als de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van ROC Zadkine.

Philippe Raets is sinds 2012 gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Rotterdam. In deze functie is hij strategisch adviseur van het college van burgemeester en wethouders (B&W). Hij is de schakel tussen de politiek bestuurlijke omgeving en de gemeentelijke organisatie.

Eerder werkte hij bij de Rijksoverheid, gemeenten en onderwijsinstellingen. Zo was hij onder andere directeur Bestuurs- en Managementondersteuning bij gemeente Amsterdam, directeur Financiën en Economische Zaken bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en waarnemend Secretaris-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

“Zadkine is verguld met de komst van Philippe Raets. Drie decennia ervaring in het publieke bestel, een groot hart voor het beroepsonderwijs en als migrant geworteld in Rotterdam. Deze bijdrage is een verrijking voor de school en daarmee van grote waarde voor onze medewerkers en studenten, het aanstormend talent van de stad en de regio,” aldus Leendert Bikker, voorzitter van de Raad van Toezicht van Zadkine.

Met zijn komst telt het College van Bestuur van Zadkine weer drie leden. Naast Philippe Raets zal het bestuur bestaan uit Henk Slagt en Helen Adriani.

Zadkine is een groot opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in Nederland.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat