Nieuwe Winkelstraten

Nieuwe winkelstraten is een serie over winkelleegstand in de stad. In zeven afleveringen onderzoeken we de oorzaken van leegstand en zien we veel verschillende winkelgebieden, van het centrum tot de buitenwijken. Meer dan dertig winkeliers komen in beeld. 

Naast winkeliers die moeite hebben om te overleven, is er ook een opkomst van een generatie nieuwe winkeliers. Vaak jonge, creatieve ondernemers die experimenteren met nieuwe winkelvormen. Ze zitten in pop-up stores, concept stores en in ambachtelijke speciaalzaken. In Nieuwe Winkelstraten onderzoeken we de stand van zaken in Rotterdam en werpen we een blik op de toekomst.

Aflevering 7 – Nieuwe Winkeliers
Winkelstraten veranderen. In Rotterdam staat ruim zeven procent van de winkels leeg, dat aantal zal verder toenemen door de concurrentie van Internet verkoop. Maar ook is er een opkomst van een generatie nieuwe winkeliers. Zij betrekken leegstaande winkelpanden waar ze experimenteren met nieuwe ondernemingsvormen en combinaties van producten en diensten. Een ontwikkeling die verder doorzet, we zien het in heel Rotterdam.

Volgens econoom Cor Molenaar bieden deze ontwikkelingen toekomstperspectief: “We hoeven niet meer naar de standaard winkels, daarvoor gaan we wel naar Internet. Maar als we een gezellig dagje willen winkelen, dan willen we ons laten verrassen en iets beleven. Jonge ondernemers spelen daar prima op in, zij zijn zich heel goed bewust van een veranderende economie.”

STELLING: Het is een goede zaak dat ’traditionele’ ondernemingen vervangen worden door nieuwe concepten. Geef in een reactie jouw mening! Reageer via onze social media kanalen.

Aflevering 6 – Aanpak van winkelstraten; het Zwaanshals en de Nieuwe Binnenweg
In Rotterdam staat ruim zeven procent van de winkels leeg en dat aantal zal toenemen. Vooral door de concurrentie van Internet verkoop. Maar ook wordt er ingegrepen om lege panden weer op te vullen, vooral door de gemeente en woningcorporaties. Zij kunnen nieuwe winkeliers stimuleren zich in ontwikkelingsgebieden te vestigen, bijvoorbeeld door een selectief
toelatingsbeleid, lage ingroeihuren en subsidie om panden op te knappen.
Bij het Zwaanshals en de Nieuwe Binnenweg lijkt die aanpak geslaagd. De laatste jaren zijn hier veel winkels op het gebied van wonen, design en mode bijgekomen. En ook de horeca bloeide op. Vooral jonge, creatieve ondernemers in het luxere segment vestigen zich in deze winkelstraten.

STELLING: Het is een goede zaak als woningcorporaties en gemeente ingrijpen in verpauperde winkelstraten met subsidies, selectief toelatingsbeleid en lage ingroeihuren. Laat jouw mening horen op facebook.com/rotterdamisopen of via Twitter.

 
Aflevering 5 – Zuidwijk en Overschie
De winkelstraten in de stadsdelen Zuidwijk en Overschie hebben een dorps karakter. De winkels zijn meestal familiebedrijven en de klanten komen uit de directe omgeving. Ook hier hebben veel winkeliers het zwaar. In Overschie staat ruim negen procent van de winkels leeg. Hier zijn het vooral de kleine zelfstandigen die failliet gingen of moesten stoppen, omdat ze niet konden concurreren tegen de grote supermarkten. De hoop is gevestigd op de nieuwe gezinnen in Overschie, want er worden veel eengezinswoningen gebouwd.

In Zuidwijk, in stadsdeel Charlois, is de winkelleegstand bijna dertien procent. We spreken winkeliers aan de Asterlo en Meyenhage, een winkelgebied dat in de jaren ’50 werd gebouwd. De wijk is nu vergrijsd en veel gezinnen zijn naar Barendrecht vertrokken. Natuurlijk merken we dat aan onze omzet.” Ook deze wijk zal de komende tijd flink veranderen door nieuwbouw, en op het plein tussen de winkels komt een grote supermarkt. De winkeliers hopen dat dit nieuwe klanten aantrekt.

Welke kleine buurtwinkels moeten wat jou betreft blijven bestaan?

Aflevering 4 – Winkelcentra in Hoogvliet en Kop van Zuid met leegstand
Rotterdam heeft veel winkelcentra met winkelleegstand. Vooral Winkelcentrum Hoogvliet en het
Entrepotgebouw bij de Kop van Zuid hebben er last van. In Winkelcentrum Hoogvliet staat bijna zeven procent van de winkels leeg, op het aangrenzende Rijkeeplein staat ruim de helft van de panden leeg.

In het Entrepotgebouw is de leegstand nog ernstiger: maar liefst eendere staat leeg. Het historische pand dat in de jaren negentig werd ingericht als winkelcentrum, kampt al jaren met problemen. Die begonnen toen de populaire supermarkt Konmar vertrok. Bezoekers uit de wijde omgeving kwamen niet meer. Om de leegstand op te vullen, worden tegenwoordig tegen lage huren tijdelijke units verhuurd. Hier worden vooral tweedehands spullen verkocht. Peter Koopmans van de winkeliersvereniging ziet dit als een noodoplossing: ‘Beter dit dan lege panden, al heeft het geheel een armoedige uitstraling. We hebben van alles geprobeerd en winkeliers actief benaderd om zich hier tegen redelijke huren te vestigen. Maar de leegstand schrikt hen af.”

Hoe vaak bezoek jij nog een winkelcentrum en waarvoor?


Aflevering 3 – Zwart Janstraat
De Zwart Janstraat in het Oude Noorden stond lang bekend als sjieke winkelstraat. Er zaten luxe speciaalzaken die klanten uit de wijde omgeving aantrokken. Gevolg: de huurprijzen stegen. Maar al jaren gaat het niet goed meer met de straat. Tegenwoordig staat 12 procent van de winkels leeg, maar de huren zijn altijd hoog gebleven. Ondernemers noemen verschillende redenen voor de leegstand. Zo is volgens een aantal van hen de diversiteit in het winkelaanbod te laag. Ook noemen ze de grote doorstroom van ondernemers in de straat, omdat ze al snel failliet gaan. 

Wij zijn benieuwd; Wat zie jij als oplossing voor leegstand in de Zwart Janstraat?

 
Aflevering 2 – Rotterdam Centrum
Ruim vijf procent van de winkels in het centrum van Rotterdam staat leeg, in de toekomst zal dat aantal flink stijgen want we shoppen steeds meer online. In de tweede aflevering van Nieuwe Winkelstraten vertellen vier verschillende winkeliers in het centrum over hún situatie. Een familiebedrijf met een naaimachinewinkel aan de Meent; een startende ondernemer met een tijdelijke pop-up store in het voormalige Donner pand; warenhuis Hudson’s Bay in het oude V&D pand; én een parfumerie aan de Hoogstraat. Hoe zien zijn hun toekomst?

Aflevering 1 – Hoe staat Rotterdam ervoor?
In de eerste aflevering onderzoeken we hoe Rotterdam ervoor staat. Gemiddeld staat ruim acht procent van de Rotterdamse winkels leeg. Belangrijkste oorzaak: we winkelen steeds meer online en die ontwikkeling zet nog verder door. Met als gevolg: lege vitrines die winkelgebieden een treurige uitstraling geven. Maar ook is er een opkomst van een generatie nieuwe winkeliers, ondernemers die experimenteren met nieuwe winkelvormen: pop-up stores, concept stores en ambachtelijke speciaalzaken. Ze zitten overal in de stad en betrekken leegstaande panden. 
  

Stelling 
Wat zie jij voor oplossingen voor winkelleegstand? Reageer op onze social media kanalen!

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat