Oekraïners met open deur ontvangen in gemeente Rotterdam

Veel gevluchte Oekraïners verspreiden zich op dit moment over Europa. De eerste 2000 opvangplekken zijn al door het Rijk gerealiseerd op verschillende plekken in Nederland. De vluchtelingen die zich hierna melden zullen ook opgevangen worden in Rotterdam.

De Gemeente Rotterdam wil ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk hulp en opvang wordt geboden aan de Oekraïense vluchtelingen die al in Nederland zijn aangekomen en alle vluchtelingen die onderweg zijn. Om deze Oekraïners zo snel mogelijk van onderdak te kunnen voorzien, zijn twee riviercruiseschepen gehuurd om in te zetten. Verder wordt er op het moment nog actief gekeken naar andere opvangmogelijkheden. Ook bestaat de mogelijkheid voor Rotterdammers zelf om een steentje bijdragen. Je kunt namelijk een kamer of woning beschikbaar te stellen voor de Oekraïners.

Wethouder Vincent Karremans zegt hierover; “Rotterdam spreekt niet alleen haar sympathie uit naar de betrokkenen maar wil ook helpen door Oekraïense vluchtelingen op te vangen in onze stad die weet wat het is om slachtoffer te zijn van oorlogsgeweld. Dat gevoel leeft ook in de Rotterdamse samenleving: veel Rotterdammers bieden hulp aan en zijn bijvoorbeeld bereid om vluchtelingen thuis op te vangen.”

De gemeente werkt samen met de Veiligheidsregio Rijnmond om de opvang van vluchtelingen bij mensen thuis zo goed mogelijk te faciliteren. Hiervoor wordt er een speciaal telefoonnummer beschikbaar vanaf maandag 7 maart. Hier krijg je alle informatie die je nodig hebt als je een kamer of woning wilt aanbieden.