Ommoord staat zaterdag 25 september in het teken van water en klimaatverandering

Rotterdams Weerwoord en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn op zaterdag 25 september aanwezig op het Ommoordse Veld. In dit unieke veenweidegebied en decor van waterlopen, met De Rotte als achtergrond, vinden verschillende activiteiten in het teken van water en klimaatverandering plaats op en rond de kinderboerderij De Blijde Wei.

(Kinder)activiteiten
Zo worden er ‘tontuinen’ gebouwd en kunnen kinderen spelen met waterbanen. Elke bezoeker kan terecht met vragen over water: van wateroverlast tot droogte in de wijken.

De organisaties achter het initiatief hopen met het evenement bewoners te motiveren bewust om te gaan met water, door bijvoorbeeld aan de slag te gaan met het opvangen van regenwater. Daarnaast was het evenement ook bedoeld om advies te vragen over waterbeheer in huis en tuin.

Organisatie
Het programma is georganiseerd door Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen, Natuurstad, Hart voor Prins Alexander en The Patching Zone, i.s.m. Waterleider, Waterrijk, Rotterdams Weerwoord en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het evenement is mede mogelijk gemaakt door Gebiedscommissie Prins Alexander.