Ondernemers Zwart Janstraat niet blij met plan voor eenrichtingsverkeer

Ondernemers Adem Patlak en Ibrahim Zembib zijn niet blij met het plan voor eenrichtingsverkeer op de Zwart Janstraat in het Oude Noorden. Verkeerswethouder Judith Bokhove deelt een bericht erover op Twitter met de opmerking dat eenrichtingsverkeer in het Hoogkwartier al goed werkt. De ondernemers zijn al lange tijd met de gemeente in gesprek over het idee. “Dat dus nu aangekondigd wordt dat het er volgend jaar echt komt, valt nogal rauw op ons dak.”

Volgens Ibrahim (foto) is er drie weken geleden bij gesprekken tussen de ondernemers die zich hebben verenigd in de Bedrijveninvesteringszone(BIZ) van de straat en de gemeente juist nog expliciet gezegd dat er voorlopig niks zou veranderen. “We hebben laten weten dat een pilot nu geen zin heeft. Zo met corona en alles, dat geeft een vertekend beeld.”

De ondernemers zijn bang voor het verlies van klanten. Adem vindt het daarnaast ook vreemd dat zij het bericht nu uit de wijkkrant moeten vernemen:  “Met ons is helemaal niks gecommuniceerd.” De twee zeggen dat er onder ondernemers in de buurt helemaal geen draagvlak is voor het experiment. “We willen daarover vooral meer informatie.” Ook Anil Jagroep van het BIZ is verrast dat hij het bericht uit de Havenloods moet vernemen. “We weten al lang dat het idee voor een pilot speelt, maar voor zover wij wisten waren we nog in gesprek.”

Experiment
Ook de wijkraad Oude Noorden is verrast door het bericht. “Al weten we natuurlijk dat dit plan er al even ligt.” Koen Istha van de wijkraad in het aangrenzende Liskwartier weet te vertellen dat het gaat om een pilot van de wethouder. Hij ziet het wel zittten: “We hebben van de zomer meerdere verkeersexperimenten gedaan in de buurt. Daaruit kwam een advies waarin we ook schrijven dat in onze ogen eenrichtingsverkeer in de Zwart Janstraat een goed idee is.”

Wanneer de pilot precies uitgevoerd gaat worden, staat dus nog niet vast, ook via welke kant het verkeer kan rijden is niet duidelijk. “Mochten ze het toch doen, dan hoop ik vooral dat het parkeren wordt aangepakt”, verzucht Adem. “Als auto’s door het versmallen van de rijbaan naast elkaar, in plaats van achter elkaar geparkeerd kunnen worden, dan kan je er meer kwijt. Dat kan nog wel voordelen hebben.”

UPDATE: Dat er nog niks vast staat bevestigd ook wethouder Judith Bokhove op Twitter.