Op zoek naar ratten in Afrikaanderwijk

Het rattenparadijs is in oktober 2017 een proefcampagne gestart om de rattenoverlast in Rotterdam tegen te gaan. Hun eerste proefcampagne wordt uitgevoerd in Afrikaanderwijk.
In de wijk zijn zij bezig om alle voedselresten in de wijk op te laten ruimen door tuinmannen en vrijwilligers. Ook gaan zij in gesprek met de bewoners en maken zij een inventarisatie waar het voedsel gedumpt wordt en waar de rattennesten zich bevinden.

De organisatie vangt de ratten met terriërs en fretten. Zij hebben dit twee keer gedaan. Deze manier van ratten vangen lijkt het meest op de natuurlijke wijze hoe ratten worden gevangen en gedood. Een bijkomend voordeel is dat de honden de ratten goed ruiken, waardoor de ratten sneller gevonden worden.

Vandaag is de laatste rattenjacht in de wijk. Dit is meteen het einde van de proefcampagne in Afrikaanderwijk. Tijdens de jacht worden een aantal plekken bezocht waar ratten kort geleden zijn gesignaleerd.

Het rattenparadijs gaat over meer dan alleen ratten. De organisatie streeft naar een natuurlijke groene buitenruimte, waar kinderen vrij kunnen buitenspelen. Meer informatie is te vinden op rattenparadijs.nl.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat