OPEN Rotterdam wordt Echt Rotterdams Erfgoed!

Jouw lokale omroep OPEN Rotterdam viert feest! We zijn namelijk opgenomen in de actieve collectie Echt Rotterdams Erfgoed onder nummer 0083! Het Echt Rotterdams Erfgoed is een verzameling mensen, instellingen en activiteiten die op dit moment een belangrijke en verbindende rol spelen in de stad. “Onderdeel zijn van deze groep Rotterdammers en Rotterdamse initiatieven is een grote eer. Het is erkenning voor ons werk, bevestigt dat we een onmisbare schakel in Rotterdam zijn en oer-Rotterdams.”

Het programma Echt Rotterdams Erfgoed is in 2016 in het leven geroepen door Museum Rotterdam als actieve collectie naast de historische collectie. Initiatiefnemer en programmaleider van deze actieve collectie is Nicole van Dijk. Vanaf 2021 valt de ERE-lijst onder Stichting Wijkcollectie.

“Graag voegen we hier OPEN Rotterdam aan toe. We behandelen de actieve collectie zoals we ook een historische collectie behandelen; fotografie, interviews en bijbehorende informatie bewaren we in een database. Onze zorg voor de actieve collectie betekent dat we de collectie volgen, er aandacht op vestigen en in contact brengen met andere relevante deelnemers. Van de deelnemers vragen we enige mate van wederkerigheid. Het idee is dat iedereen hier uiteindelijk voordeel van heeft.”

“Onderdeel zijn van deze groep Rotterdammers en Rotterdamse initiatieven is een grote eer. Het is erkenning voor ons werk, bevestigt dat we een onmisbare schakel in Rotterdam zijn en oer-Rotterdams”, zegt Femke IJsinga-van Boxsel, zakelijk directeur van OPEN. “Het is een ondersteuning in onze aanvraag om ook de komende vijf jaar, de huidige concessie loopt begin 2023 af, deze mooie taak voor de Rotterdammers te mogen invullen.”

ERElijst
Rotterdammers worden op diverse manieren opgeroepen om initiatieven te nomineren. De Raad Echt Rotterdams Erfgoed, die bestaat uit een diverse groep betrokken Rotterdammers, beoordeelt aan de hand van een aantal criteria, wie toegevoegd wordt aan deze collectie. De deelnemers zijn te vinden op de website van Echt Rotterdams Erfgoed via echtrotterdamserfgoed.nl en in publicaties van Echt Rotterdams Erfgoed via issuu.com/echtrotterdamserfgoed.

Inmiddels bestaat de collectie uit 100 deelnemers! Dit najaar wordt dat gevierd met een publicatie met daarin alle 100 verhalen van het Echt Rotterdams Erfgoed en de koppeling met een historisch object uit de collectie van Museum Rotterdam. Deze publicatie wordt gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het depot van Museum Rotterdam voor alle deelnemers van Echt Rotterdams Erfgoed.