Opgegraven Rotterdamse geschiedenis nu online te bewonderen: ‘Mensen beseffen niet hoe historisch Rotterdam eigenlijk is’

Rotterdam Archeologie

Van een scheepsanker uit 1652, tot een knijpschaar uit 950 na Christus, met als klap op de vuurpijl een mammoetkies van 40 duizend jaar oud, gevonden onder metrostation Blijdorp. Het is een kleine greep uit de ruim 5000 archeologische vondsten die sinds vandaag online te zien zijn op de bodemvondsten website van de gemeente.

Peter Kalkman, archeoloog en depotbeheerder bij de Gemeente Rotterdam (BOOR) is projectleider voor dit project: “De vondsten zijn van iedereen. Ik zie het als onze taak om deze dan ook te delen met de mensen. Met deze online collectie willen we niet alleen bijzondere voorwerpen laten zien, maar ook de geschiedenis van Rotterdam tonen.”

Historisch Rotterdam
“Mensen denken dat Rotterdam pas is opgebouwd sinds het bombardement, maar de geschiedenis van Rotterdam gaat veel verder terug. De stad wordt niet echt gezien als een historische stad, terwijl Rotterdam dat wel zeker is!”, aldus Peter. Zo kent Rotterdam een zeer rijk bodemarchief. In dit archief zijn dus vondsten van Rotterdam te vinden uit de prehistorie, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en recentere tijden. In het depot, waar alle opgravingen worden opgeslagen, liggen meer dan honderdduizend stukken Rotterdamse historie.

Peter geeft een paar voorbeelden: “Het oudste graf van Nederland is gevonden in Rotterdam, de oudste stadszegel komt hier ook vandaan en ook bijvoorbeeld de oudste klomp van Nederland is gevonden in de bodem van Rotterdam.” Ook zijn er door de jaren heen veel vondsten gedaan die niet afkomstig zijn uit Nederland. Deze vondsten dienen als de voortekenen voor het multiculturele karakter van Rotterdam. Peter vertelt: “Sommige vondsten zijn niet altijd op een positieve manier in Rotterdam terechtgekomen, maar ze vertellen wel het complete verhaal van de stad.” Als voorbeeld geeft Peter opgegraven suikerpotten uit Suriname, die in de tijd van de slavernij naar Nederland werden verscheept.

Educatie en inspiratie
De online collectie heeft volgens Peter Kalkman meerdere voordelen: “Hiermee kunnen we de vondsten zichtbaar maken voor een breder publiek en komt er zo ook weer meer data beschikbaar voor studenten.” Peter, zelf groot liefhebber van re-enactment, het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen, ziet ook dat binnen verschillende re-enactment groepen vondsten nu beter kunnen worden gekopieerd, omdat de data en foto’s nu breed beschikbaar zijn.