Oppositie fel tegen Plan Toekomstvast Tramnet 2030, maar gaat niet door de shredder

In de gemeenteraad werd donderdag flink gereageerd over het Plan Toekomstvast Tramnet 2030 (PTT) van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In dit grote plan wordt onder andere gesproken over het schrappen van tramlijn 4 en 8. Ook komt de verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein en de nog te bouwen oeververbinding daarin ter sprake. Oppositiepartijen zijn kritisch en benoemden de vele weerstand vanuit wijkbewoners en jongeren en bespraken tegelijkertijd ook zorgen bij ondernemers. Toch zal het advies van de MDRH niet door de shredder gaan en zal het plan met enkele aanpassingen worden aangenomen.

Het PTT kent veel weerstand. Veel tramlijnen worden ingekort of moeten helemaal geschrapt worden. Die worden dan vervangen door bussen om zo de bereikbaarheid te behouden. Dit geldt bijvoorbeeld voor Hillegersberg. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor de fiets en moet ook de veiligheid omhoog gaan in bijvoorbeeld Delfshaven. Oppositiepartijen zijn in ieder geval tegen het advies van MRDH.

Er werden donderdag daarom een flink aantal moties ingediend om het plan aan te passen of zelfs ‘door de shredder te halen’. Oppositiepartijen zijn met name bang dat het gebruik van bussen een tussenstap zijn om het ov in bepaalde gebieden helemaal te schrappen. Ze vinden het ‘rendementsdenken’ en denken dat de coalitie te veel waarde hecht aan de huidige (lage) vervoersaantallen: “Maar met een bus worden de vervoersaantallen hoe dan ook nog lager.” SP noemt het plan onder andere Post Traumatisch Tramnet en vindt het zelfs nog te vroeg om erover te praten. Het CDA vindt het een ‘koude kille rekensom’. Ook werd er door veel partijen gesproken over ‘vervoersarmoede’ die door dit plan nog groter zou worden.

GroenLinks benoemde verder nog dat het plan met veel aangepaste tramlijnen vooral studenten en scholieren raakt. Ook denken ze dat het college het gebruik van bussen in voornamelijk de spits overschat: “Heeft u weleens een ritje gemaakt in de spits met bus 38 op de Beukelsdijk?”. ChristenUnie denkt dat het college de toekomst is vergeten mee te nemen in het plan en vindt het een overweging waard om een referendum te houden over het plan. GroenLinks diende hiervoor zelfs een motie in. “Niemand is het eens met het plan. Ik mis keuzes, participatie en cocreatie.”

Het college reageert op dit moment op alle bezwaren. Zij zien de noodzaak van de PTT omdat de stad continue ontwikkelt en het tramnet daarin mee moet. Ze geven als voorbeeld daarin de pas geopende ‘Metro aan Zee’ naar Hoek van Holland. Ook willen ze het fijnmazige tramnet behouden en is er uitgebreid gesproken met bewoners en wijkraden. DENK beaamt dit, maar vindt net als D66 dat er hoogwaardige alternatieven voor in de plaats moeten komen. Ook benadrukken zij dat er meer ruimte komt voor de fiets en dat er ook meer eenrichtingsverkeer komt.

‘Vergeet-me-nietjes’
Voor ieder raadslid stond donderdagmorgen bij aanvang een ‘vergeet-me-nietje’ klaar van wijkraad Bospolder – Spangen – Tussendijken. Volgens wijkraadslid Rini Vermeulen nog een laatste poging om de voltallige raad op andere gedachten te brengen: “Maar het werd gezien als een politieke uiting en uiteindelijk moesten ze weggehaald worden. Een zielige vertoning om dit niet te mogen aanbieden.” Sommige partijen vonden namelijk dat dit niet thuishoort in een raadsvergadering: “We hopen dat het toch nog mensen aan het denken zet.”

‘Ruim 12.000 handtekeningen’
Al eerder overhandigde de wijkraad van Hillegersberg samen met de wijkraad van Bospolder – Spangen – Tussendijken een petitie met ruim 12.000 handtekeningen. Voor Hillegersberg is tramlijn 4 juist de enige mogelijkheid om van openbaar vervoer gebruik te maken. De Rotterdamse VVD vraagt zich af of deze besparing niet meer kost en dat dit deel van de tramlijn wel kan blijven bestaan.

Ook de wethouder heeft eerder op de dag gereageerd in de gemeenteraad. Hij beaamt het belang van het openbaar vervoer in Rotterdam. Hij verwerpt het genoemde ‘rendementsdenken’, want het OV is volgens hem zwaar verlieslatend. Tijdens de stemming is er in ieder geval tegen het plan gestemd om het advies door de shredder te halen. Ook vele andere moties om het plan aan te passen vonden geen doorgang.