Oproep aan Rotterdamse mediamakers: dien je plan in!

OPEN Rotterdam roept mediamakers in Rotterdam op productie-ideeën in te dienen. Dankzij een spoedprocedure vanuit de Mediaregeling kunnen we vijf makers opdracht geven tot het maken van nieuwe content over Rotterdam.

Door covid-19 is niets meer hetzelfde en deze tijd vraagt erom vastgelegd te worden. Hoe gedraagt de stad zich en hoe bewegen de Rotterdammers zich hierin. De huidige situatie daagt eveneens uit tot een nieuwe visie op media- en videomaken. Hoe kunnen we Rotterdam nu vangen? Journalistiek of juist in fictie? Met webcam’s of grafisch? In welke vorm? Welke techniek? Hoe doe je dat binnen de huidig geldende richtlijnen?

Nieuwe videocontent bereikt ons dagelijks, maar geplande producties liggen stil en makers hebben geen werk. OPEN Rotterdam daagt Rotterdamse makers uit tot het maken van een slim plan dat in korte tijd te realiseren is. Productie in april en mei en publicatie zo snel mogelijk. Er is vanuit de Mediaregeling vijf keer 5.000 euro te verlenen. Tot deze aanpak is besloten omdat in de huidige situatie de normale werkwijze rondom de Mediaregeling niet mogelijk is en OPEN Rotterdam het van belang acht dat ook nu makers aan de slag kunnen en dat er ook nu, of juist nu, content over Rotterdam wordt gemaakt.

Een spoedprocedure betekent dus ook korte deadline: zondag 4 april plannen indienen en opdrachtverlening vrijdag 10 april. En dan? Dan aan de slag. Klik hier voor meer informatie.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat