Opruimen omgevallen boom Joodse begraafplaats Oostzeedijk is ‘precair werk’

Op de Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk ligt er al geruime tijd een omgevallen boom op de graven. Waarom wordt deze boom niet zo spoedig mogelijk opgeruimd? Wij deden research en wat blijkt: ‘Het gaat nog wel even duren.’

De boom is tijdens een najaarsstorm omgewaaid en wordt stukje bij beetje afgezaagd. Het verwijderen van de boom moet zo voorzichtig mogelijk, omdat schade aan de graven voorkomen moet worden. Zo vertelt Chris den Hoedt van de Joodse begraafplaats: ‘Dit is een pecair werk, omdat we schade aan de grafstenen willen voorkomen en volgens Joods gebruik het houtafval moeten verwerken.’ Het is niet zo dat de boom gewoonweg niet verwijderd wordt. ‘We zijn er dus mee bezig en totale opruiming zal nog even in beslag nemen,’ aldus den Hoedt.