Optimale zorg voor te vroeg geboren kinderen Rotterdam

Goede zorg voor pasgeborenen is een gezamenlijke, regionale verantwoordelijkheid. Daarom namen de kinderarts-neonatologen van het Maasstad Ziekenhuis, Sint Franciscus Gasthuis en Erasmus MC het initiatief om gezamenlijk invulling te geven aan optimale zorg voor te vroeg of ziek geboren kinderen.

”Voor ouders van te vroeg geboren kinderen is vaak geen sprake van een roze wolk, maar een donderwolk: zij komen terecht in een heel onzekere situatie. Wij willen binnen het Neonataal Centrum Rotterdam de beste zorg geven, waarbij onze zorgprocessen naadloos op elkaar aansluiten”, zegt René Kornelisse, neonatoloog en voorzitter van de stuurgroep van het Neonataal Centrum Rotterdam.

Om de juiste zorg op de juiste plaats te bieden, worden pasgeborenen regelmatig overgeplaatst van de Intensive Care van het Erasmus MC naar het Sint Franciscus Gasthuis of die van het Maasstad Ziekenhuis. Door intensievere samenwerking tussen de ziekenhuizen en hulpverleners wordt optimale zorg en overdracht voor de pasgeboren kinderen gerealiseerd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het continu verbeteren van de kwaliteit van de zorg.