Ouderen in Feijenoord mogen vandaag weer naar Checkpoint in hun wijk

Humanitas

Speciaal voor ouderen in de wijk Feijenoord, organiseert Humanitas sinds de afgelopen twee jaar bijeenkomsten. Onder de naam Checkpoint Ouder Worden creëren ze op deze manier niet alleen de mogelijkheid om gezellig met elkaar te zijn, maar ook een plek om vragen te stellen.

Vanwege de coronaperiode hebben de bijeenkomsten van Checkpoint Ouder Worden helaas een lange periode stilgelegen. Nu er echter steeds meer mensen gevaccineerd zijn, en de coronamaatregelen langzaam worden teruggedrongen, is het vanaf vandaag weer mogelijk. De maandelijkse bijeenkomsten zijn, met het oog op corona, vanaf nu wel buiten.

Spanning
“Je merkt wel dat er onder de ouderen nog wat spanning en angst is voor het samenkomen in grotere groepen” zegt Hanan, contactpersoon voor deze bijeenkomsten. Het is dan ook even afwachten hoe druk het wordt op deze eerste editie na de gedwongen coronastop. “Maar hoe druk het ook wordt: we gaan dit elke maand organiseren!”

Op het Christiaan de Wetplein in de Afrikaanderwijk begint de bijeenkomst vandaag met een informatief verhaal over coronavaccinaties. “Ouderen geven zelf input over de onderwerpen die we binnen deze bijeenkomsten bespreken. Hoe meer ouderen hier inspraak in krijgen, hoe interessanter deze bijeenkomsten worden voor de wijkbewoners.” De vaccinatiegraad in de Afrikaanderwijk is, mede vanwege de taalbarrière die sommige inwoners ondervinden, laag. Humanitas hoopt dan ook middels deze bijeenkomst en het inzetten van de buurtbus bij te kunnen dragen aan het verhogen hiervan.

Veilige plek
Na het informatieve deel van de bijeenkomst kunnen de ouderen samen genieten van een soepje en een fruitsalade. “We hopen echt een bijeenkomst te kunnen opzetten die voelt als een veilige plek voor ouderen.” Het feit dat de bijeenkomsten nu buiten zijn, biedt een ander voordeel: ook de lokale (hang)jongeren worden erbij betrokken. “We willen een brug slaan tussen de jongere en oudere bewoners uit de buurt. Door bijvoorbeeld de jongeren te laten helpen met het serveren van de soep willen we de vertrouwensband vergroten.”