Over de Mediaregeling

MEDIAREGELING in 2020

OPEN Rotterdam is penvoerder van de Mediaregeling. Met de Mediaregeling maakt de Gemeente Rotterdam het mogelijk dat wij mediamakers kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun programmaplan.

GOED NIEUWS: Voor kalenderjaar 2020 zijn in september en december data gepland waarop jij als maker/producent een plan kunt indienen: 

RONDE SEPTEMBER 2020
– deadline aanleveren aanvraag: zondag 13 september
– pitchavond: dinsdag 29 september

RONDE DECEMBER 2020
– deadline aanleveren aanvraag: zondag 15 november
– pitchavond: dinsdag 1 december

———–

 
OVER DE MEDIAREGELING
Heb jij een mooi plan voor een project of programma op tv en/of internet en/of social media over Rotterdam en/of Rotterdammers? Alles mag: een film, podcast, een serie, interview, documentaire. Vanaf 2016 biedt OPEN Rotterdam, met dank aan de Gemeente Rotterdam, de mogelijkheid om jou te steunen in het uitvoeren van dit plan.

Dus heb je een goed plan voor een nieuw programma over onze mooie stad? Neem dan contact op met OPEN Rotterdam, spreek het voor met de hoofdredacteur en pitch je plan.

STAPPEN
voorbereiding
– maak van je plan een format
– controleer of het niet al eerder is gemaakt
– onderzoek en onderbouw de meerwaarde van jouw plan
– zet een begroting op (maximale bijdrage voor 1 productie is €15.000, alle gehonoreerde bedragen zijn  inclusief BTW)
– zoek mogelijke partners
– bespreek je plan met de hoofdredacteur van OPEN Rotterdam (is een voorwaarde!). Wil je een afspraak maken? Doe dit dan tijdig en mail naar [email protected]

Aanvraag
– dien je plan in via het formulier op deze website, zie onder ‘Aanvraag indienen
– pitch je plan voor de commissie. De commissie bestaat uit leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Bij teveel aanvragen wordt een voorselectie gemaakt door de commissie voor de pitch.
– ongeveer een maand na de aanvraag krijg je uitsluitsel of OPEN je de opdracht verleent tot het produceren van jouw programmaplan
– een aanvraag/idee kan slechts 1 keer ingediend worden
– een maker/producent kan maximaal 1 keer per kalenderjaar een plan indienen
– per titel kan maximaal twee keer een vervolgreeks worden aangevraagd 

RANDVOORWAARDEN NA OPDRACHTVERLENING
– de productie wordt gemaakt in opdracht van OPEN Rotterdam
– de productie wordt geproduceerd voor de platforms OPEN Rotterdam
– inhoudelijk heeft de productie een link met Rotterdam
– de productie is crossmediaal opgebouwd: bij tv-programma’s lever je ook teasers en kortere versies van ca. 1,5 minuut voor uitzending via digitale kanalen en bij digitale programmaplannen lever je tv-spots ter promotie
– de productie is in de Nederlandse taal 
– de productie wordt binnen het publieke bestel uitgezonden en moet inhoudelijk en financieel voldoen aan de regels zoals gesteld in de Mediawet
– naamsvermelding van OPEN Rotterdam zowel in productie, als in de communicatie daarover
– bij selectie van jouw voorstel volgt een officiële opdrachtverlening met een contract dat getekend dient te worden (hierin worden ook afspraken over rechten vastgelegd). Dit contract dient getekend te zijn voor het uitzenden/plaatsen van je productie
– het toegekende bedrag wordt als volgt uitgekeerd: 40% bij de opdrachtverlening / 40% bij oplevering van het eerste programma of content /  20% bij het indienen van de volledige afrekening en de (kopie) van de projectadministratie
– aanvrager dient een rechtspersoon (zoals ZZP’er, stichting) te zijn
– de tijdsplanning van de productie (inclusief uitzenddata en deadlines) wordt (in overleg) door OPEN Rotterdam vastgelegd en bepaald
– de tijdstippen van publicatie/uitzending worden vastgesteld door OPEN Rotterdam
– tv series worden op wekelijkse of dagelijkse basis uitgezonden