Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO)

Rotterdam is een zeer diverse stad met een zeer diverse bevolking. Een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en een stad die als een van de weinige steden in Nederland verjongt.

Met het samenstellen van het PBO is met zoveel mogelijk factoren rekening gehouden om te komen tot een representatief geheel, zodat dit team de diversiteit weerspiegelt van wie en wat Rotterdam maakt en is. 

Bij het schrijven van het profiel voor PBO-leden is met name rekening gehouden met de toegevoegde waarde die de PBO-leden voor een lokale mediaorganisatie moet hebben. De leden moeten over actuele inhoudelijke kennis beschikken op het gebied van de stroming die ze vertegenwoordigen. Verder is hun betrokkenheid bij Rotterdam belangrijk en er is gekeken of ze beschikken over een uitgebreid netwerk om de lokale omroep te helpen om een brede groep mensen te bereiken. Tenslotte is bij de keuze van de leden gekeken of ze professioneel genoeg zijn in de samenwerking met het uitvoerend orgaan van de lokale omroep.

Voorzitter PBO Ap van der Pijl – Partner Conversation-Next en Het Centrum van Zijn

Carolien Dieleman (Onderwijs) – plv. voorzitter PBO januari t/m april 2014 – directeur Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam
Fouad Akka (Maatschappelijk Zorg en Welzijn) – participatiemakelaar OpZoomerMee 
Gerrit Balyn (Religie) – vertegenwoordiger SKIN Stichting Samenwerkende Kerken in Nederland
Egbert Schellenberg (Werknemers) – vakbondbestuurder FNV 
Bob Janse (Ouderen) – senior projectleider Laurens wonen
Bernadette Janssen (Duurzaamheid) – eigenaar BVR
Ayfer Sari – (Onderwijs) – Manager domein Agri Food & Life Sciences Hogeschool INHOLLAND
Daisy da Veiga – (Ondernemerschap) – Daisy da Veiga Coaching & Consultancy  
Anton Slotboom – (Sport) – Rotterdam Topsport
Kaj Dijkhuizen (Jongeren en Sport) – TOS Thuis op Straat 
Marianne Vorthoren (Religie) – SPIOR
Henk van der Beek (Ondernemerschap) – MKB Rotterdam Rijnmond
Leal Arazzi van Herwaarden (Cultuur en Jongeren) – HipHopHuis
Kees Vrijdag (Ondernemerschap) – o.a ex-KvK Rotterdam, St. Aan Den Slag!, Vlaggenparade

voormalige leden
Nordin el Ghissassi (Religie) – voormalig voorzitter jongerencommissie Esallam Moskee
Rob Lijesen (Religie) – Pastoraalwerker RK parochie Franciscus en Clara
Martin van Berkel (Sport) – Senior communicatie medewerker Sportsupport Rotterdam
Bengü Manjeet (Werkgevers) – beleidsadviseur regiostimulering Kamer van Koophandel 
Uriah Arnhem (Jongeren) – lid creatief collectief Venour, filmacteur
Jeroen Everaert (Cultuur en Kunst) – kunstproducent Mothership
Najoua Bijjir (Participatie en Emancipatie) – columniste uitgeverij van Gennip
 
Bij de samenstelling van het PBO van OPEN Rotterdam is rekening gehouden met een verdeling naar thema’s en doelgroep, zodat dit team weerspiegelt wie en wat Rotterdam maakt en is. Omdat diversiteit zo verbonden is in alles wat Rotterdam is en daarmee OPEN Rotterdam, is diversiteit niet een apart thema maar wordt het door alle leden gedragen. Het PBO heeft zich ten doel gesteld de zender te monitoren op de volgende thema’s: Welzijn, ouderen en zorg; Stadscultuur, -natuur & -ontwikkeling; Ondernemerschap & economie; Veiligheid, Sport & recreatie; Duurzaamheid; Religie en Stadsbestuur.