Protestactie tegen proefapen in het Erasmus MC

Stichting Animal Rights maakt zich grote zorgen om het welzijn van de proefapen in het Erasmus MC. Daarom organiseren zij op zaterdag 18 maart voor het Rotterdamse ziekenhuis, aan de kant van de Westzeedijk, een protestactie. Hierbij zijn 85 mensen aanwezig. 

In het proefdierencentrum van het Erasmus MC worden java-apen, resusapen en groene meerkatten volgens de dierenwelzijnsorganisatie ziek gemaakt met virussen, met als gevolg dat de dieren ernstig kunnen lijden. Aan het einde van de dierproef worden de apen gedood of hergebruikt voor een volgend experiment.

Daarnaast worden de proefapen in speciale isolator-kooien gestopt, dit zijn kooien die moeten voorkomen dat virussen zich verspreiden.Deze kooien zijn veel te klein, waardoor de apen te weinig bewegingsruimte hebben. Ook worden mannelijke apen bij elkaar in een kooi gehuisvest, dit wekt agressie op. Eerder stierven twee apen na een vechtpartij aan hun verwondingen.

Animal Rights-directeur Robert Molenaar: “Het opsluiten van apen in een isolator-kooi zorgt voor stress, angst en frustratie. Zet je een aap alleen dan lijdt het dier onder een sociaal isolement. Stop je twee of drie apen in een isolator-kooi dan loop je het risico op onderlinge agressie. Proefapen zijn gevoelige en slimme dieren die niet geschikt zijn om op te sluiten in isolator-kooien.”

De organisatie roept het Erasmus MC dan ook op om dierproeven te vervangen door alternatieven. In het verlengde hiervan is Animal Rights gestart met een petitie met het verzoek aan de overheid om meer geld beschikbaar te stellen voor onderzoek naar dierproefvrije technieken. Inmiddels hebben zo’n 70.000 mensen deze petitie ondertekend.